header

5) color functie in de constructor                terug naar de inleiding

Als je de color functie in de constructor plaats kan je de kleur veranderen en heb je de methodes jurkRood en jurkgGroen niet nodig.

 

Mens man; 
Mens vrouw; 
 
void setup() { 
 size(840, 560); 
 man = new Mens(width/3*1, height/2, color(255)); 
 vrouw = new Mens(width/3*2, height/2, color(0,0,255)); 
} 
 
void draw() { 
 man.man(); 
 vrouw.vrouw(); 
} 
 
void mousePressed() { 
 if (mouseButton == LEFT) { 
 vrouw.c = color(255,0,0); 
 } 
 if (mouseButton == RIGHT) { 
 vrouw.c = color(0,255,0); 
 } 
}
 
De class Mens met de color functie in de constructor
 
 

class Mens { 
 float x; float y; color c; 
 
 Mens(float x_, float y_, color c_) { 
 x = x_; 
 y = y_; 
 c = c_; 
 }
void man() { 
 fill(255); 
 ellipse(x, y-120, 50, 50); // hoofd 
 rect(x-25, y-20, 20, 75); // been links 
 rect(x+5, y-20, 20, 75); // been rechts 
 fill(c); 
 rect(x-25, y-95, 50, 75); // lijf 
 fill(255); 
 rect(x-45, y-95, 20, 70); // arm links 
 rect(x+25, y-95, 20, 70); // arm rechts 
 }
void vrouw() { 
 fill(255); 
 ellipse(x, y-120, 50, 50); // hoofd 
 rect(x-25, y-20, 20, 75); // been links 
 rect(x+5, y-20, 20, 75); // been rechts 
 fill(c); 
 triangle(x, y-58, x-35, y, x+35, y); // Minirokje is driehoek 
 fill(255); 
 rect(x-25, y-95, 50, 75); // lijf 
 rect(x-45, y-95, 20, 70); // arm links 
 rect(x+25, y-95, 20, 70); // arm rechts 
 }
void heen() { 
 x++; 
 if (x > width) { 
 x = 0; 
 } 
 }
void terug() { 
 x--; 
 if (x < 0) { 
 x = width; 
 } 
 } 
}