header

WiringCB is de voor CB aangepaste wiring lib. Wiring werkt in c++ en er is een Python versie voor de raspberry pi, en een arduino versie en nu ook een cubieboard versie. De lib werkt met python 2 en 3

       WiringCB installeren

   1) Installeren van python3 met extra's
       sudo apt-get install git build-essential python3 python3-dev python3-setuptools
 
   2) De wiringcb lib installeren (zie github gootoomoon)
       git clone https://github.com/gootoomoon/WiringCB-python.git  
       cd WiringCB-python                                                                     (de clone zit in de map WiringCB-python)   
       sudo python3 setup.py install                                                      (wiringcb lib installeren)
 
       Blink testscript  (zie Gootoomoon)
       WiringCB gebruikt een andere nummering: PD0 = in wiring pin 1, GND = pin 2. PD2 = pin 3 (zie de afbeeldingen)
       In het grijs is de wiring nummering aangegeven.

wiring 43tm48       wiring 49tm54

wiring 1tm6 

Zie op youtube installing wiringcb-python   en Using WiringCB to make a led blink

Het script


 
 
import wiringpi2 as GPIO 
 
# het script is vrijwel identiek aan het GPIO python script 
# alleen een andere lib met veel meer en andere methodes dan SUNXI_GPIO 
# en een andere pin nummering. 
 
output = 1 
led1 = 1 #was PD0 
led2 = 4 #was PD1 
led3 = 3 #was PD2 
led4 = 6 #was PD3 
HIGH = 1 
LOW = 0 
 
GPIO.wiringPiSetup() # init pin to phyton mode 
GPIO.pinMode(led1,output) # set pin 1 to output mode 
GPIO.pinMode(led2,output) 
GPIO.pinMode(led3,output) 
GPIO.pinMode(led4,output) 
 
def blink(pin): 
  GPIO.digitalWrite(pin,HIGH) #schrijf hoog naar pin 1 hoog (is PD0 op CB) 
  GPIO.delay(1000) 
  GPIO.digitalWrite(pin,LOW) 
  GPIO.delay(1000) 
 
for var in range(0,4): 
  blink(led1) 
  blink(led2) 
  blink(led3) 
  blink(led4)