QuadrCubChaosObj1

 

 

 

 

QuadrCubChaosObj2

 

 

QuadrCubChaosObj3

 

 

Met de "s" toets stopt en met de "r" toets starten de bewegingen, met de "d" toets kan je de animatie downloaden.

Bezier super chaos in p5.js

Een animatie met drie   Bezier Quadratic Cubic curven.             terug naar de inleiding                     ga naar de animatie in fullScreen():

De schets maakt gebruik van objecten van de class   "BezierQuadrCub"     en    de  superclass  "Curven"

 

//Objecten declareren, dit is niet verplicht! 
let object1; 
let object2; 
let object3; 
 
function setup() { 
 createCanvas(windowWidth, windowHeight, WEBGL); 
 let n = height/20; 
 let x = 0; 
 let y = 0; 
        //ankerpunten a1=rood, a2=groen en a3=blauw 
 object1 = new BezierQuadrCub(x-8*n,y-2*n, x-3*n,y, x-n,y+5*n, 
    //controlepunten    //c1=geel, c2=paars   en c3=bruin 
                x-8*n,y+6*n, x-10*n,y-5*n, x+6*n,y-4*n, 
                color(237, 17, 17, 100)); 
                //a1=rood, a2=groen en a3=blauw 
  object2 = new BezierQuadrCub(x+10*n,y+3*n, x,y, x-7*n,y+4*n, 
                //c1=geel, c2=paars en c3=bruin 
                x-11*n,y-9*n, x-2*n,y-8*n, x+8*n,y-n, 
                color(0, 250, 17, 100)); 
                //a1=rood, a2=groen en a3=blauw 
  object3 = new BezierQuadrCub(x-n,y-7*n, x,y+3*n, x+8*n,y-4*n, 
                //c1=geel, c2=paars en c3=bruin 
                x+7*n,y+5*n, x-4*n,y+5*n, x-10*n,y-3*n, 
                color(0, 17, 200, 100)); 
} 
 
function draw() { 
 background('#E6FBFF'); 
 strokeWeight(2); 
 //rood 
 object1.display(); 
 object1.xya1LiBo(); 
 object1.xya2ReBo(); 
 object1.xa3Re(); 
 object1.xya3LiOn(); 
 //groen 
 object2.display(); 
 object2.xa1Li(); 
 object2.xya1ReBo(); 
 object2.xa2Re(); 
 object2.xya2LiOn(); 
 object2.xya3ReBo(); 
 //blauw 
 object3.display(); 
 object3.xa1Li(); 
 object3.xya1ReBo(); 
 object3.xa2Re(); 
 object3.xya2LiBo(); 
 object3.xya3ReOn(); 
 
} 
 
function windowResized() { 
 resizeCanvas(windowWidth, windowHeight); 
} 
 
function keyPressed() { 
  if (key == 's') { 
  noLoop(); 
 } 
 
  if (key == 'r') { 
  loop(); 
 } 
 
  if (key == 'd'){ 
  //save out to a file 
  save('bezier_chaos.png'); 
 } 
 }