De class CirkelVorm met 4 rotatie modi.

 

//CirkelVorm is een class waarin de vormen rect en ellipse in een cirkel worden gerangschikt  
//een extra methode en constructor tbv een niet roterende rechthoek toegevoegd  
class CirkelVorm {  
 float x; float y; float b; float l; 
 float diameter; float hoek; float snelh; 
 float xpos; int rotatiemode; int aantal; 
 float teller; 
 color c; 
 
//Argumenten van de constructor:  
// 1)vormlengte, 2) vormbreedte,  3) cirkelstraal, 4) start draaihoek, 5) draaisnelheid, 6) positie cirkel x as,  
// 7)rotatiemode, 8) aantal vormen, 9) kleur.  
 
//rotatiemode: 0) geen rotatie, 1) assenstelsel, 2) x as, 3) y as, 4) = Z as, dan moet de start draaihoek > 0 zijn 
//met 5) draaisnelheid is negatief --> draaing tegen de klok in 
  
//      1     2     3     4      5       6      7     8      9  
CirkelVorm(float l_, float b_, float d_, float hoek_, float snelh_, float xpos_, int rmod_, int aantal_, color c_) {  
 b = b_;  
 l = l_;  
 diameter = d_;  
 hoek = hoek_; 
 xpos = xpos_; 
 snelh = snelh_; 
 rotatiemode = rmod_;  
 aantal = aantal_;  
 c = c_; 
 } 
 
 //Constructor voor de niet roterende rechthoek  
 CirkelVorm(float x_, float y_, float l_, float b_, color c_) {  
 x = x_;  
 y = y_;  
 l = l_;  
 b = b_; 
 c = c_; 
 } 
 void rechthoek() { 
 teller = teller + snelh;  
 for (int i = 0; i < 360; i+=360/aantal) {  
 float x = xpos + sin(radians(i))* diameter;  
 float y = height/2 + cos(radians(i))* diameter;  
 pushMatrix();  
 translate(x, y);  
 if (rotatiemode == 1) rotate(radians(-i+teller+hoek));  
 if (rotatiemode == 2) rotateX(radians(-i+teller+hoek));  
 if (rotatiemode == 3) rotateY(radians(-i+teller+hoek)); 
 if (rotatiemode == 4) { 
  rotateX(radians(hoek)); 
  rotateZ(radians(-i+teller+hoek)); 
} 
 fill(c);  
 rectMode(CENTER);  
 rect(0, 0, l, b, 25);  
 popMatrix(); 
 } 
 } 
void ellips() { 
 teller = teller + snelh;  
 for (int i = 0; i < 360; i+=360/aantal) {  
 float x = xpos + sin(radians(i))* diameter;  
 float y = height/2 + cos(radians(i))* diameter;  
 pushMatrix();  
 translate(x, y);  
 if (rotatiemode == 1) rotate(radians(-i+teller+hoek));  
 if (rotatiemode == 2) rotateX(radians(-i+teller+hoek));  
 if (rotatiemode == 3) rotateY(radians(-i+teller+hoek)); 
 if (rotatiemode == 4) { 
  rotateX(radians(hoek)); 
  rotateZ(radians(-i+teller+hoek)); 
} 
fill(c); 
ellipse(0, 0, l, b);  
 popMatrix(); 
 } 
 } 
 
void rechthoekNietRoterend() {  
 rectMode(CENTER);  
 fill(c);  
 rect(x, y, l, b); 
 } 
}