cirkelvorm header

 

 

 

 

cirkelstraal blauweband = 2*n

cirkelstraal blauweband = 2*n
 
 
 
ellipseBlauw positie cirkel x as = m/2, ellipseGeel positie cirkel x as = m*1.5
 ellipseBlauw positie cirkel x as = x-6*n,
ellipseGeel positie cirkel x as = x+6*n
 
 
 
 
 
CirkelVorm schets met blauwe band in het centrum.
De schets maakt  gebruik van objecten van de class  "CirkelVorm"
 
 

CirkelVorm rechthoek;  
CirkelVorm ellipse1;  
CirkelVorm ellipse2; 
CirkelVorm rechthoek2;  
CirkelVorm ellipseGeel;  
CirkelVorm ellipseBlauw;  
CirkelVorm blauweband;  
 
void setup() {  
//size(960, 540, P3D); 
fullScreen(P3D); 
float y = height/2;  
float x = width/2;  
float n = height/15; 
 
//Argumenten van de constructor:   
// 1) x positie, 2) y positie, 3) vormlengte, 4) vormbreedte, 5) cirkelstraal,  
// 6) start draaihoek, 7) draaisnelheid, 8) rotatiemode, 9) aantal vormen, 10) kleur.  
  
// rotatiemode: 1) assenstelsel, 2) x as, 3) y as, 4) Z as, dan moet de start draaihoek > 0 zijn  
 
//               1 2  3  4   5  6  7 8 9      10 
 ellipseBlauw = new CirkelVorm(x, y, n/2, n/2, 4*n, 0, 0, 0, 10, color(0, 0, 255));  
 rechthoek  = new CirkelVorm(x, y, 8*n, n/10, 4*n, 0, -1, 1, 20, color(255, 0, 0, 150));  
 rechthoek2  = new CirkelVorm(x, y, 8*n, n/10, 4*n, 90, 1, 3, 20, color(255, 0, 0, 150));  
 ellipseGeel = new CirkelVorm(x, y, n/2, n/2, 4*n, 0, 0, 0, 20, color(255, 255, 0));  
 blauweband  = new CirkelVorm(x, y, n*2, n*3, 4*n, 0, 0, 0, 40, color(0, 255, 255,100));  
}  
 
void draw() {  
 background(#E6FBFF);  
 pushMatrix();  
 rechthoek.rechthoek();  
 popMatrix();  
  
 pushMatrix();  
 blauweband.ellips();  
 popMatrix();  
 
 pushMatrix();  
 rechthoek2.rechthoek();  
 popMatrix();  
 
 pushMatrix();  
 ellipseGeel.ellips();  
 popMatrix();  
  
 pushMatrix();  
 ellipseBlauw.ellips();  
 popMatrix();  
} 
void keyPressed() {     
  
   
 if (key == 's') {  
  rechthoek.snelh = 0;  
  rechthoek2.snelh = 0;  
 }  
   
 if (key == 'r') {  
  rechthoek.snelh = 1; 
  rechthoek2.snelh = 1; 
 }  
 if (key == '2') {  
  rechthoek.snelh = -2;  
 }  
}