cirkelvorm header

 

 

 

 

bol in centrum

 

 

 

 

 

 

 

bol in centrum

 

 

 rechthoeken maken een Z rotatie

De rechthoeken maken een Z rotatie

 

 

 

 

 

bol in centrum na aanpassingen in de constructor

Beeld na aanpassingen in de constructor

 

 

 

 

 

CirkelVorm schets met blauwe bol in het centrum.
De schets maakt natuurlijk gebruik van de CirkelVorm class.
 

 
CirkelVorm rechthoek; 
CirkelVorm rechthoek2; 
CirkelVorm ellipseGeel; 
CirkelVorm ellipseBlauw; 
CirkelVorm blauweBol; 
void setup() { 
 //size(960, 540, P3D); 
 fullScreen(P3D); 

 
//Argumenten van de constructor: 
 //1) vormlengte, 2) vormbreedte, 3) cirkeldiameter, 4) start draaihoek, 5) draaisnelheid, 6) positie cirkel x as, 
 //7) rotatiemode, 8) aantal vormen, 9) kleur. 
 ellipseBlauw = new CirkelVorm(width/48, height/27, width/6.4, 0, 0, width/2, 0, 10, color(0, 0, 255)); 
 rechthoek = new CirkelVorm(width/3, height/96, width/6.4, 0, -1, width/2, 1, 20, color(255, 0, 0, 150)); 
 rechthoek2 = new CirkelVorm(width/8, height/96, width/6.4, 90, 1, width/2, 3, 20, color(255, 0, 0, 150)); 
 ellipseGeel = new CirkelVorm(width/48, height/27, width/6.4, 0, 0, width/2, 0, 20, color(255, 255, 0)); 
 blauweBol = new CirkelVorm(width/8.72, height/4.9, width/16, 0, 0, width/2, 0, 20, color(0, 255, 255)); 
} 
void draw() { 
 background(255); 
 pushMatrix(); 
 rechthoek.rechthoek(); 
 popMatrix(); 
 
 pushMatrix(); 
 blauweBol.ellips(); 
 popMatrix(); 

 
pushMatrix(); 
 rechthoek2.rechthoek(); 
 popMatrix(); 

pushMatrix(); 
 ellipseGeel.ellips(); 
 popMatrix(); 
 
 pushMatrix(); 
 ellipseBlauw.ellips(); 
 popMatrix(); 
}
 

Aanpassingen constructor

 

ellipseBlauw = new CirkelVorm(width/48, height/27, width/6.4, 0, 0, width/2, 0, 10, color(0, 0, 255)); 
 rechthoek = new CirkelVorm(width/8, height/50,   width/10, 0, 1, width/2, 1, 20, color(0,255,255)); 
 rechthoek2 = new CirkelVorm(width/8, height/50,   width/10, 0, 1, width/2, 3, 20, color(0,255,255));  
 ellipseGeel = new CirkelVorm(width/48, height/27,  width/6.4, 0, 0, width/2, 0, 20, color(255, 255, 0)); 
 blauweBol = new CirkelVorm(width/8.72, height/4.9, width/10, 0, 0, width/2, 0, 20, color(0, 255, 255));