cirkelvorm header

 

 

 

 

cirkelstraal blauweband = 2*n

cirkelstraal blauweband = 2*n
 
 
 
ellipseBlauw positie cirkel x as = m/2, ellipseGeel positie cirkel x as = m*1.5
 ellipseBlauw positie cirkel x as = m/2,
ellipseGeel positie cirkel x as = m*1.5
 
 
 
 
 
CirkelVorm schets met blauwe band in het centrum.
De schets maakt  gebruik van objecten van de class  "CirkelVorm"
 
 

CirkelVorm rechthoek;  
CirkelVorm ellipse1;  
CirkelVorm ellipse2; 
CirkelVorm rechthoek2;  
CirkelVorm ellipseGeel;  
CirkelVorm ellipseBlauw; 
CirkelVorm blauweband; 
void setup() {  
size(1000, 600, P3D); 
float n = height/15 ; 
float m = width/2; 
 
//Argumenten van de constructor:  
//1) vormlengte, 2) vormbreedte, 3) cirkelstraal, 4) start draaihoek, 5) draaisnelheid, 6) positie cirkel x as, 
//7) rotatiemode, 8) aantal vormen, 9) kleur. 
 
// rotatiemode: 1) assenstelsel, 2) x as, 3) y as 4) = Z as, dan moet de start draaihoek > 0 zijn 
 
//               1  2  3  4  5 6 7 8      9 
 ellipseBlauw = new CirkelVorm(n/2, n/2, 4*n, 0, 0, m, 0, 10, color(0, 0, 255)); 
 rechthoek  = new CirkelVorm(8*n, n/10, 4*n, 0, -1, m, 1, 20, color(255, 0, 0, 150));  
 rechthoek2  = new CirkelVorm(8*n, n/10, 4*n, 90, 1, m, 3, 20, color(255, 0, 0, 150));  
 ellipseGeel = new CirkelVorm(n/2, n/2, 4*n, 0, 0, m, 0, 20, color(255, 255, 0)); 
 blauweband  = new CirkelVorm(n*2, n*3, 4*n, 0, 0, m, 0, 40, color(0, 255, 255,100)); 
} 
void draw() {  
 background(#E6FBFF); 
 pushMatrix();  
 rechthoek.rechthoek();  
 popMatrix(); 
  
 pushMatrix();  
 blauweband.ellips();  
 popMatrix(); 
 
 pushMatrix();  
 rechthoek2.rechthoek();  
 popMatrix(); 
 
 pushMatrix();  
 ellipseGeel.ellips();  
 popMatrix(); 
  
 pushMatrix();  
 ellipseBlauw.ellips();  
 popMatrix(); 
} 
void keyPressed() {     
 
   
 if (key == 's') { 
  rechthoek.snelh = 0; 
  rechthoek2.snelh = 0; 
 } 
  
 if (key == 'r') { 
  rechthoek.snelh = 1; 
  rechthoek2.snelh = 1; 
 } 
 if (key == '2') { 
  rechthoek.snelh = -2; 
 } 
}