cirkelvorm header

 

 

setup1
 
setup1

 

 

 

 

setup2
 
setup2

 

 

 

setup3
 
setup3

 

 

setup4
 
setup4

 

 

 

setup5
 
setup5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle vormen staan nu in het middelpunt
 
alle vormen staan nu in het middelpunt

CirkelVorm met 5 x 4 constructors in de schets.        naar de schets op open processing

Na 500 framecounts wordt de volgende setup getoond. Met de "s" toets stopt, en met de "r" toets start de animatie

de schets maakt gebruik van objecten van de class   "CirkelVorm"

 

 

CirkelVorm rechthoek;  
 CirkelVorm rechthoek2;  
 CirkelVorm ellipseGeel;  
 CirkelVorm ellipseBlauw; 
 float y;  
 float x;  
 float n;  
 
void setup() { 
 // size(960, 540, P3D); 
 fullScreen(P3D); 
 y = height/2;  
 x = width/2;  
 n = height/12; 
 setup1(); 
} 
 
void setup1() { 
//Argumenten van de constructor:   
// 1) x positie, 2) y positie, 3) vormlengte, 4) vormbreedte, 5) cirkelstraal,  
// 6) start draaihoek, 7) draaisnelheid, 8) rotatiemode, 9) aantal vormen, 10) kleur.   
   
// rotatiemode: 1) assenstelsel, 2) x as, 3) y as, 4) Z as, dan moet de start draaihoek > 0 zijn   
  
//               1 2  3    4   5   6  7  8  9      10  
 rechthoek  = new CirkelVorm(x, y, 6*n,  0.1*n, 3*n,  0, -1, 1, 20, color(#FC738E));  
 rechthoek2  = new CirkelVorm(x, y, 3*n,  0.1*n, 3*n, 90, 1, 3, 20, color(#FC738E));  
 ellipseGeel = new CirkelVorm(x, y, 3*n,  2*n,  1.5*n, 0, 0, 1, 20, color(#FCF873));  
 ellipseBlauw = new CirkelVorm(x, y, 0.5*n, 0.5*n, 3*n,  0, 0, 1, 10, color(#73D0FC));  
 //stroke(0);                                            
}  
 
 void setup2() {  
 rechthoek  = new CirkelVorm(x,y, 3*n,  0.1*n, 3*n, 0, 3,  1, 20, color(#FC738E));  
 rechthoek2  = new CirkelVorm(x,y, 3*n,  0.1*n, 3*n, 45, 1,  1, 20, color(#3FBDFA));  
 ellipseGeel = new CirkelVorm(x,y, 3*n,  0.5*n, 3*n, 40, 0.5, 2, 10, color(#2AF78B));  
 ellipseBlauw = new CirkelVorm(x,y, 3*n,  0.5*n, 4*n, 90, 1,  3, 8, color(#2AF78B));  
 //stroke(0); 
} 
  
 void setup3() { //      1 2  3    4   5  6  7  8 9      10 
 rechthoek  = new CirkelVorm(x, y, 6*n,  0.4*n, 3*n, 0, -3, 1, 20, color(#FC527A,100));  
 rechthoek2  = new CirkelVorm(x, y, 6*n,  0.4*n, 3*n, 45, 0.5, 1, 20, color(#5FFC52,100));  
 ellipseGeel = new CirkelVorm(x, y, 6*n,  0.5*n, 3*n, 0,  1, 1, 10, color(#528CFC,100));  
 ellipseBlauw = new CirkelVorm(x, y, 6*n,  0.5*n, 3*n, 90, -1, 1, 20, color(#E8FC52,100));  
// noStroke();                                             
} 
  
void setup4() {  
 rechthoek  = new CirkelVorm(x, y, 5*n, 0.2*n, 3*n, 0, -1, 1, 20, color(#FC52A7));  
 rechthoek2  = new CirkelVorm(x, y, 5*n, 0.1*n, 3*n, 90, 1, 3, 20, color(#52FC6C));  
 ellipseGeel = new CirkelVorm(x, y, 3*n, 0.4*n, n,  0, 0, 1, 20, color(#EEFC52));  
 ellipseBlauw = new CirkelVorm(x, y, 3*n, 0.4*n, 3*n, 0, 0, 1, 10, color(#52A8FC)); 
 stroke(0); 
} 
                 
 
void setup5() { //        1  2  3   4   5  6   7  8 9      10 
 rechthoek  = new CirkelVorm(x-6*n, y, 8*n, 0.2*n, 3*n, 45, -1, 1, 20, color(0,255,255,100));  
 rechthoek2  = new CirkelVorm(x-2*n, y, 8*n, 0.2*n, 3*n, 45, 0.5, 4, 20, color(255,0,0,100));  
 ellipseGeel = new CirkelVorm(x+2*n, y, 8*n, 0.4*n, 3*n, 90, -1, 4, 10, color(255,255,0,100));  
 ellipseBlauw = new CirkelVorm(x+6*n, y, 8*n, 0.4*n, 3*n, 90,  1, 4, 20, color(0,0,255,100)); 
// stroke(0); 
} 
  
void draw() {  
  background(0); 
 // background(#E6FBFF); 
        
 if (frameCount < 500) { 
 textSize(20); 
 fill(0,255,255); 
 text("key 1 = animatie 1", 10, 30); 
 text("key 2 = animatie 2", 10, 60); 
 text("key 3 = animatie 3", 10, 90); 
 text("key 4 = animatie 4", 10, 120); 
 text("key 5 = animatie 5", 10, 150); 
  } 
 textSize(15); 
 if (frameCount > 500 && frameCount < 1000) text("animatie 2", 5,15); 
 if (frameCount > 1000 && frameCount < 1500) text("animatie 3", 5,15); 
 if (frameCount > 1500 && frameCount < 2000) text("animatie 4", 5,15); 
 if (frameCount > 2000 && frameCount < 2500) text("animatie 5", 5,15); 
   
 if (frameCount == 500) setup2();  
 if (frameCount == 1000) setup3();  
 if (frameCount == 1500) setup4(); 
 if (frameCount == 2000) setup5();  
 if (frameCount == 2500) 
 { 
  frameCount = 0; 
  setup1();   
 } 
  
 pushMatrix();  
 rechthoek.rechthoek();  
 popMatrix(); 
 
 pushMatrix();  
 rechthoek2.rechthoek();  
 popMatrix(); 
  
 pushMatrix();  
 ellipseGeel.ellips();  
 popMatrix(); 
  
 pushMatrix();  
 ellipseBlauw.ellips();  
 popMatrix(); 
} 
   
void keyPressed() {  
  if (key == 's') {  
  rechthoek.snelh = 0;  
  rechthoek2.snelh = 0;  
  ellipseGeel.snelh = 0;  
  ellipseBlauw.snelh = 0;  
 }  
  if (key == 'r') {   
  rechthoek.snelh = 1;  
  rechthoek2.snelh = 1;  
  ellipseGeel.snelh = 1;  
  ellipseBlauw.snelh = 1;  
 }  
  if (key == '5') {  
   frameCount = 2000; 
   setup5();  
 }  
  if (key == '4') {  
   frameCount = 1500; 
   setup4();  
 }  
  if (key == '3') {   
   frameCount = 1000; 
   setup3();  
 }  
  if (key == '2') {  
   frameCount = 500; 
   setup2();  
 }  
  if (key == '1') {  
   frameCount = 0; 
   setup1();  
 }  
}