Semantic Segmentation with SegNet                           terug naar de inleiding

sementic segmentatie

In sematic segmentatie worden afbeeldingen op pixel nivo geclassificeerd waarbij pixels die een verband met elkaar hebben (op elkaar lijken) een segment vormen.

jetson-inference/build/aarch64/bin/segnet-console.py

De commandline argumenten

1) Het pad naar de input afbeelding met de naam van die afbeelding (afbeelding typen: jpg, png, tga en bmp)

    De input afbeelding is de te testen afbeelding. In de map image zitten een aantal afbeeldingen geschikt voor sementic segmentation

2) optioneel: Het pad naar de output afbeelding met de naam van die afbeelding (afbeelding typen: jpg, png, tga en bmp)
    De output afbeelding is een copie van de input afbeelding met als overlay

    het segmentatie resultaat.

3) optioneel:  --network vlag die verwijst naar het segmentation model. Als default wordt --network="fcn-resnet18-voc" gebruikt.

4) optioneel:  --visualize vlag met de mask en overlay mode= (default is: overlay)

5) optioneel:  --alfa vlag is de alfa waarde van de kleur in de segmenten. (default alfa=120)

6) optioneel:  --filter-mode vlag deze vlag accepteerd point of linair sampling waarde, (default linair)

voorbeelden

1) ./segnet-console.py --network=fcn-resnet18-cityscapes images/city_0.jpg output_city.jpg

2) ./segnet-console.py --network=fcn-resnet18-mhp images/humans_0.jpg output_humans.jpg

3 )./segnet-console.py --network=fcn-resnet18-voc images/object_0.jpg output_object.jpg

4) ./segnet-console.py --network=fcn-resnet18-sun images/room_0.jpg output_room.jpg

 

De broncode van segnet-console.py

 

import jetson.inference 
import jetson.utils 
 
import argparse 
import ctypes 
import sys 
 
# parse the command line 
parser = argparse.ArgumentParser(description="Segment an image using an semantic segmentation DNN.", 
              formatter_class=argparse.RawTextHelpFormatter, epilog=jetson.inference.segNet.Usage()) 
 
parser.add_argument("file_in", type=str, help="filename of the input image to process") 
parser.add_argument("file_out", type=str, default=None, nargs='?', help="filename of the output image to save") 
parser.add_argument("--network", type=str, default="fcn-resnet18-voc", help="pre-trained model to load, see below for options") 
parser.add_argument("--visualize", type=str, default="overlay", choices=["overlay", "mask"], help="visualization mode for the output image, options are:\n 'overlay' or 'mask' (default: 'overlay')") 
parser.add_argument("--filter-mode", type=str, default="linear", choices=["point", "linear"], help="filtering mode used during visualization, options are:\n 'point' or 'linear' (default: 'linear')") 
parser.add_argument("--ignore-class", type=str, default="void", help="optional name of class to ignore in the visualization results (default: 'void')") 
parser.add_argument("--alpha", type=float, default=120.0, help="alpha blending value to use during overlay, between 0.0 and 255.0 (default: 120.0)") 
 
try: 
  opt = parser.parse_known_args()[0] 
except: 
  print("") 
  parser.print_help() 
  sys.exit(0) 
 
# load an image (into shared CPU/GPU memory) 
img, width, height = jetson.utils.loadImageRGBA(opt.file_in) 
 
# allocate the output image for the overlay/mask 
img_output = jetson.utils.cudaAllocMapped(width * height * 4 * ctypes.sizeof(ctypes.c_float)) 
 
# load the segmentation network 
net = jetson.inference.segNet(opt.network, sys.argv) 
 
# process the segmentation network 
net.Process(img, width, height, opt.ignore_class) 
 
# print out timing info 
net.PrintProfilerTimes() 
 
# perform the visualization 
if opt.file_out is not None: 
  if opt.visualize == 'overlay': 
    net.Overlay(img_output, width, height, opt.filter_mode) 
  elif opt.visualize == 'mask': 
    net.Mask(img_output, width, height, opt.filter_mode) 
 
  jetson.utils.cudaDeviceSynchronize() 
  jetson.utils.saveImageRGBA(opt.file_out, img_output, width, height)