matplotlib

 

torch test

 numpy

 

 testen van python in jupyter notebook
 
testen van python in jupyter notebook
    
testen van python in de python interpreter in het terminalvenster
 
testen van python in de python interpreter in het terminalvenster
                                                         

 

Python software installeren in de jetson nano                  terug naar de inleiding

1) versie controle: als standaard is met de firmware nv-jetson-nano-sd-card-image-r32.3.1

    geinstalleerd  Jetpack 3.4, in Ubuntu 18.04 LST, Cuda versie 10 en, python versie 3.6.9

2) voorbereidingen

update uitvoeren     sudo apt-get update                                                                                                                                                                       
2 upgrade uitvoeren   sudo apt-get upgrade  
3 computer opnieuw starten   sudo reboot  
4 pip3 installeren   sudo apt install python3-pip  
5 python versie controleren   python3 -V  
6 testen in de interpreter   print("Hello World")  
7 firefox installeren   sudo apt install firefox  
8 chromium verwijderen      
         

 

3) jupyter notebook installeren

wheel pakket installeren     pip3 install wheel                                                                                                                                                                                  
2 jupyter notebook installeren   pip3 install jupyter  
3 computer opnieuw starten   sudo reboot  
4 map voor de schetsen maken   mkdir schetsen  
5 ga naar de map schetsen   cd schetsen  
6 notebook starten   jupyter notebook  
7 notebook testen   print("Hello World")  
         

jupyter notebook afsluiten alle editor vensters afsluiten in de homepage op Quit klikken en afsluiten

4) matplotlib installeren

matplotlib installeren    sudo apt-get install python3-matplotlib                                                                                                                                                                 
2 testen in jupyter   import matplotlib.pyplot as plt  
         
         

5) PyTorch en numpy installeren, dit moet een ARM versie zijn speciaal voor de jetson nano

 

Het wheel pakket downloaden                                                     
  wget https://nvidia.box.com/shared/static/ncgzus5o23uck9i5oth2n8n06k340l6k.whl -O torch-1.4.0-cp36-cp36m-linux_aarch64.whl  
2 extra benodigdheden OpenBLAS en Cython installeren (duurt wat langer)  
  sudo apt-get install python3-pip libopenblas-base  
  pip3 install Cython  
3 numpy en torch installeren  (duurt ook wat langer)  
  pip3 install numpy torch-1.4.0-cp36-cp36m-linux_aarch64.whl  
4 het wheel zip bestand verwijderen  
5 pytorch en numpy testen met jupyter notebook  
     
     

6) torchvision installeren     Het pakket wat wordt geclooned is torchvision v0.5.0 geschikt voor PyTorch v1.4

extra benodigde software installeren     sudo apt-get install libjpeg-dev zlib1g-dev                                                                                                     
2 het pakket clonen   git clone https://github.com/pytorch/vision torchvision  
3 ga naar de gecloonde map   cd torchvision  
4 torchvision installeren  (duurt wat langer)   sudo python3 setup.py install  
5 torchvision testen met   jupyter notebook  
         

 

De software is geinstalleerd op een SD kaart van 30,7 GB er is nog 17,9 GB beschikbaar er is dus 22,8 GB gebruikt.

Visual studio installeren voor de jetson nano om de python scripts te debuggen
Installeren lukt het best door gebruik te maken van de site JetsonHack.com van Jim
 
de repo clonen      git clone https://github.com/JetsonHacksNano/installVSCode.git                                                                                                 
naar de gecloonde map   cd installVSCode  
met het sh script alles installeren   ./installVSCode.sh  
visual studio opstarten   code-oss  
    via het welkomscherm van VS python installeren