model downloader
 
De met een * geselecteerde modellen worden in stap 9 gedownload

 

 

 

 

pytorch installer

PyTorch installer

Building the project from source                   terug naar de inleiding

In dit deel worden de stappen besproken om de repository te downloaden en te installeren.
Deze software wordt gebruikt om de overige projecten te kunnen opbouwen
 
 
Ubuntu updaten met   sudo apt-get update    
2 git en cmake installeren   sudo apt-get install git cmake    
3 de repo clonen   git clone https://github.com/dusty-nv/jetson-inference    
4 ga naar de jetson-inference map   cd jetson-inference    
5 de clone met git updaten   git submodule update --init    
6 Python 3.6  dev python-numpy pakket installeren   sudo apt-get install libpython3-dev python3-numpy    
7 in  jetson-inference een build map aanmaken   mkdir build    
8 ga naar de build map   cd build    
9 CmakePreBuild uitvoeren, je kan modellen downloaden   cmake ../    
10 het project in de build map compileren   make    
11 het project installeren (alles aan elkaar knopen)   sudo make install    
12 ldconfig uitvoeren   sudo ldconfig    

 

ad stap 6) Standaard is python 2.7 numpy al geinstalleerd. Dus stap 6 alleen uitvoeren als je python3 numpy wil installeren.

ad stap 9) In deze stap kan je modellen via de model downloader downloaden en  PyTocrch installeren. 
PyTorch wordt gebruikt voor transfer learning van DNN (diep neural network) modellen op de jetson en wordt dus niet gebruikt voor image classificatie.

Je kan PyTorch installeren overslaan en eventueel later met de PyTorch installer downloaden en installeren

    De model downloader starten om extra modellen te installeren  met:

   $ cd jetson-inference/tools
   $ ./download-models.sh
 

2) De PyTorch installer starten. Met een keuze menu PyTorch installeren voor python 2.7 of python 3

    $ cd jetson-inference/build
    $ ./install-pytorch.sh
 

De model downloader

met de model downloader kan je 5 model typen downloaden

1   image recognition
2   object detection
3   semantic segmentation
4   semantc segmentation - legacy
5   image processing