doorkijkje naar torusknoop

 

een doorkijken naar de torusknoop

 

 

 

 

doorkijkje kubus

 

 een doorkijkje naar de kubus

 

 

tussen het groene en blauwe vlak bevindt zich het camera frustum

 

tussen het groene en blauwe vlak bevindt zich
het camera frustum

 

 

 

door het near clipping plane afgeknepen torusknoop

 

door het near clipping plane afgeknepen torusknoop

 

far clipping plane in actie

door het far clipping plane afgeknepen torusknoop
De bol en kubus zijn al achter
het far clipping plane verdwenen
 

 

 torusM.position.set(-3,0,0); sphereM.position.set(0,0,0); boxM.position.set(3,0,0); planeM.position.set(0,-1,0);

 
torusM.position.set(-3,0,0);
sphereM.position.set(0,0,0);
boxM.position.set(3,0,0);
planeM.position.set(0,-1,0);

 

 

 

mesh
 
materials en geometry's worden samengevoegd
tot een mesh, de mesh wordt aan de scene toegevoegd

 torusknoop, bol en kubus animatie met schaduw.                terug naar de inleiding    

                                                                         naar de animatie in fullscreen

Een animatie met de 4 standaardvormen: BoxGeometry, SphereGeometry, TorusKnotGeometry , PlaneGeometry
De bijbehorende materials zijn: MeshStandardMaterial, MeshPhongMaterial en het ruitjespapier Gridhelper, zie de functie  createGrid (regel 67)
De lichtbronnen zijn AmbientLight en DirectionalLight. zie de functie createAmbientLight (regel 81) en de functie createDirectionalLight (regel 86)
De vormen , materials , gridhelper en lichtbronnen zijn classes van de three.module.js lib
Alle libs zijn javaScript ES6 modules. Dit zijn scripts opgebouwd uit modules wat een forse verbetering van de codeer stijl betekend.
 
addon libs
De muis en pijltjestoets bewegingen worden gerealiseerd met de addon lib OrbitControls, zie de functie createControl (regel 157)
De GUI (grafische user interface) wordt gerealiseerd met de addon lib lil-gui-module.min.js  zie de functie createGUI (regel 139)
 

Met muisbewegingen en li of re muisknop ingedrukt roteer en verplaats je de animatie, met het muiswiel verplaatst de animatie in z richting.

voor het overzicht  is alle code in functies gezet die worden aangeroepen in  function init()  (regel 37)

schaduwen
De  box,  sphere, torus meshes, en directionalLight zenden schaduw uit door:     .castShadow = true;   (regel 108, 118, 89 en 89)
De schaduw wordt afgebeeld op de plane met:                                     planeM.receiveShadow = true;   (regel 99)
De schaduw wordt gerenderd door:                                             renderer.shadowMap.enabled = true;  (lregel 136)
 
Probleem met scrollbar
De animatie bleef scrollbars tonen dit verholpen door in regel 7 de styling margin: 0 toe te voegen

 

 


<html>
 <head>
  <title>torusknoop, bol en kubus animatie met schaduw</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <style> body { margin: 0;} </style>
  <meta charset="UTF-8" />
 </head>
<body>
   <script type="importmap">
     {
      "imports": {
       "three": "../build/three.module.js",
       "three/addons/": "../jsm/"
     } }
   </script>
 
   <script type="module">
     import * as THREE from 'three';
     import { OrbitControls } from 'three/addons/controls/OrbitControls.js';
     import { GUI } from 'three/addons/libs/lil-gui.module.min.js';
 
  let scene, camera, renderer, gridHelper;
  //M = mesh
  let boxM, torusM, sphereMat;;
  let ruitjespap = true; let draadframe_sphere = false;
  let wolken_achtergrond = false;
  //data tbv de GUI control
  const data = {
    'ruitjespap': true,  //true dwz vakje achter ruitjespap is aangevinkt
    'draadframe_sphere': false, 
    'wolken_achtergrond': false}; 
 
  init();
  play();
  function init() {
   scene = new THREE.Scene();
   window.addEventListener( 'resize', onWindowResize );
   createBackground();
   createGrid();
   createCamera();
   createAmbientLight();
   createDirectionalLight();
   createPlane();
   createBox();
   createSphere();
   createTorus();
   createRenderer();
   createGui(); //voor het controlvenster rechts boven
   createControl();
   onWindowResize();
  }
 
  function createBackground() {
   if (wolken_achtergrond==false)
     {const bgColor = new THREE.Color( 0xE6FBFF );
      scene.background = bgColor;
      wolken_achtergrond = true;}
   else
     {const loader = new THREE.TextureLoader();
     const bgTexture = loader.load('../textures/cloud.jpg');
     scene.background = bgTexture;
     wolken_achtergrond = false;}
   }
 
  function createGrid() {
   const size = 10;
   const divisions = 10;
   gridHelper = new THREE.GridHelper( size, divisions );
   gridHelper.rotation.x = Math.PI / 2;// het ruitjespapier 90 graden draaien
   scene.add( gridHelper );
  }
 
  function createCamera(){
   camera = new THREE.PerspectiveCamera( 70, window.innerWidth/ window.innerHeight, 1, 1000 );
   camera.position.set( 0, 0, 4 );
  }
 
  //Zonder AmbientLight zijn de niet belichte delen erg donker en is de schaduw zwart
  function createAmbientLight() {
   const ambientLight = new THREE.AmbientLight(0xffffff, 0.6);
   scene.add(ambientLight);
  }
 
  function createDirectionalLight(){
   const directionalLight = new THREE.DirectionalLight(0xffffff, 4);
   directionalLight.position.set(-6,10,0);
   directionalLight.castShadow = true; //De lichtbron moet ook schaduw uitzenden
   scene.add(directionalLight);
  }
 
  function createPlane(){
   const planeG= new THREE.PlaneGeometry(10,2.5,1,1);
   const planeMat = new THREE.MeshStandardMaterial( { color: 'skyblue',side: THREE.DoubleSide} );
   const planeM = new THREE.Mesh(planeG, planeMat);
   planeM.position.set(0, -1, 0)   // De plane staat een plaats naar beneden.
   planeM.rotation.x = Math.PI / 2;  // Met deze code draait de vloer 90 graden en staat dan horizontaal
   planeM.receiveShadow = true;    // De vloer ontvangt de schaduw
   scene.add(planeM);
  }
 
  function createBox() {
   const boxG = new THREE.BoxGeometry();
   const boxMat = new THREE.MeshStandardMaterial ({ color: 0x00ff00 });
   boxM = new THREE.Mesh(boxG, boxMat);
   boxM.position.set(3,0,0);
   boxM.castShadow = true; // De vormen zenden schaduw die door de vloer wordt ontvangen
   scene.add(boxM);
  }
 
  function createSphere() {
    const sphereG = new THREE.SphereGeometry(1,32,32);
    sphereMat = new THREE.MeshPhongMaterial( { color: 0xff0000} );
 
    const sphereM = new THREE.Mesh(sphereG, sphereMat);
    sphereM.position.set(0,0.2,0);
    sphereM.castShadow = true;
    scene.add(sphereM);
  }
 
   function createTorus(){
    const torusG = new THREE.TorusKnotGeometry(0.5,0.1,64,10,2,3);
    const torusMat = new THREE.MeshPhongMaterial( { color: 0x00ff00,shininess: 400, specular: 0x222222} );
    torusM = new THREE.Mesh( torusG, torusMat );
    torusM.position.set(-3,0,0);    // De torusknoop staat 3 plaatsen naar links
    torusM.castShadow = true;
    scene.add( torusM );
   }
 
   function createRenderer(){
    renderer = new THREE.WebGLRenderer( { antialias: true } );
    renderer.setPixelRatio( window.devicePixelRatio );
    renderer.setSize( window.innerWidth , window.innerHeight );
    document.body.appendChild( renderer.domElement );
    renderer.shadowMap.enabled = true;
   }
 
   function createGui() {
    let gui = new GUI({width: 150});
    gui.add(data, 'ruitjespap').onChange( gridOnOf);
    gui.add(data, 'draadframe_sphere').onChange( wireSphereOnOf);
    gui.add(data, 'wolken_achtergrond').onChange( createBackground);
    gui.open();
  }
 
   function gridOnOf(){
    if (ruitjespap) {scene.remove(gridHelper), ruitjespap = false;}
    else {scene.add(gridHelper), ruitjespap = true;}
   }
 
   function wireSphereOnOf(){
    if (draadframe_sphere==false) {sphereMat.wireframe = true; draadframe_sphere = true;}
    else {sphereMat.wireframe = false; draadframe_sphere = false;}
   }
 
   function createControl() {
    const controls = new OrbitControls( camera , renderer.domElement);
    controls.listenToKeyEvents( window );
    //als default wordt er naar de pijltjestoetsen geluisterd
  }
 
   function onWindowResize() {
    camera.aspect = window.innerWidth / window.innerHeight;
    camera.updateProjectionMatrix();
    renderer.setSize( window.innerWidth , window.innerHeight );
   }
 
   function render() {
    renderer.render( scene, camera );
  }
 
   function animate() {
    boxM.rotation.x += 0.01; boxM.rotation.y += 0.01;
    torusM.rotation.x -= 0.01;torusM.rotation.y -= 0.01;
   }
 
   function play() {
    renderer.setAnimationLoop( () => {animate();render();} );
   }
  </script>
 </body>
</html>