QR code, drie kubussen

QR code van de drie kubussen
in fullscreen

 

de drie kubussen netjes naast elkaar

de drie kubussen netjes naast elkaar
camera.position.set(0,0,10); (regel 41)
mesh1.position.set(3,0,0); (regel 59)
mesh3.position.set(-3,0,0); (regel 76)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  drie kubussen met transparante afbeeldingen.              terug naar de inleiding                                                                                                         

                                                                                                  de animatie in fullscreen

 

Met de muis en het muiswiel zijn de kubussen te manipuleren

De afbeeldingen op de kubussen zijn plaatjes van de animatie met 24 roterende driehoeken, en de Alien met meerdere vormen

De afbeeldingen zijn, mbv oa de toverstaf in "Gimp", transparant gemaakt.

Met alphaTest: 0.5 in MeshBasicMaterial (coderegels 57, 66 en 74) wordt de transparantie mogelijk gemaakt.

Kubussen tov elkaar positioneren

Bovenstaande positionering ingesteld met:  camera.position.set(0,0,4); (regel 42), mesh1.position.set(0,0,4); (regel 60) en mesh3.position.set(0,0,-4); (regel 77)
De drie kubussen staan naast elkaar  met:  camera.position.set(0,0,10); (regel 41), mesh1.position.set(3,0,0); (regel 59) en mesh3.position.set(-3,0,0); (regel 76)

 


 //Schets met 3 roterende kubussen
let container, camera, renderer;
let mesh1, texture1, kubus1, material1;
let mesh2, texture2, kubus2, material2;
let mesh3, texture3, kubus3, material3;
 
init();
play();
// in een init functie de objecten construeren en initieeren
function init() {
 createScenecontainer();
 createBackground();
 createCamera();
 createLoadTexture();
 createBox1();
 createBox2();
 createBox3();
 createExport();
 createControl();
 createRenderer();
}
 function createScenecontainer(){
  container = document.querySelector( '#scene-container' );
  scene = new THREE.Scene();
 }
 
 function createBackground() {
 //  scene.background = new THREE.Color( 0xE6FBFF );
   const loader = new THREE.TextureLoader();
   const bgTexture = loader.load('../textures/cloud.jpg');
   scene.background = bgTexture;
  }
 
function createCamera() {
 const fov = 35; // fov = Field Of View
 const aspect = container.clientWidth / container.clientHeight;
 const ncp = 0.5; // ncp = near clipping plane
 const fcp = 200; // fcp = far clipping plaen
 camera = new THREE.PerspectiveCamera( fov, aspect, ncp, fcp );
 camera.position.set( 0, 0, 10);
// camera.position.set( 0, 0, 4);
}
 
 function createLoadTexture() {
  const textureLoader = new THREE.TextureLoader();
  texture1 = textureLoader.load( '../textures/driehoeken2.png' );
  texture1.encoding = THREE.sRGBEncoding;
  texture2 = textureLoader.load( '../textures/alien.png' );
  texture2.encoding = THREE.sRGBEncoding;
  texture3 = textureLoader.load( '../textures/driehoeken3.png' );
  texture3.encoding = THREE.sRGBEncoding;
 }
 
 function createBox1() { //Driehoeken
   kubus1 = new THREE.BoxBufferGeometry( 2, 2, 2 );
   material1 = new THREE.MeshBasicMaterial( {alphaTest: 0.5,map: texture1, side: THREE.DoubleSide} );
   mesh1 = new THREE.Mesh( kubus1, material1 );
   mesh1.position.set(3,0,0);
//   mesh1.position.set(0,0,4);
   scene.add( mesh1 );
}
 
function createBox2() { //Alien
  kubus2 = new THREE.BoxBufferGeometry( 2, 2, 2 );
  material2 = new THREE.MeshBasicMaterial( {alphaTest: 0.5,map: texture2, side: THREE.DoubleSide} );
  mesh2 = new THREE.Mesh( kubus2, material2 );
  mesh2.position.set(0,0,0);
  scene.add( mesh2 );
}
 
function createBox3() {  //Driehoeken
  kubus3 = new THREE.BoxBufferGeometry( 2, 2, 2 );
  material3 = new THREE.MeshBasicMaterial( {alphaTest: 0.5,map: texture3, side: THREE.DoubleSide} );
  mesh3 = new THREE.Mesh( kubus3, material3 );
  mesh3.position.set(-3,0,0);
//  mesh3.position.set(0,0,-4);
  scene.add( mesh3 );
}
 
function createControl() {
  controls = new THREE.OrbitControls( camera, container );
  //Je kan met de li muisknop de rotatie beinvloeden en met de re muisknop de vorm in x y en z richting verslepen
  controls.keys =  // De vorm met de pijltoetsen verplaatsen
   {
    LEFT: 37,   // left arrow
    UP: 38,    // up arrow
    RIGHT: 39,   // right arrow
    BOTTOM: 40   // down arrow
  }
}
 
function createExport() {
 exporteren = document.getElementById( 'exportLink' );
 exporteren.addEventListener( 'click', () => {
  dataURL = renderer.domElement.toDataURL( 'image/png' );
  exporteren.href = dataURL;
  exporteren.download = "drie_kubussen.png";
 } );
}
 
function createRenderer(){
  renderer = new THREE.WebGLRenderer( { antialas: true, preserveDrawingBuffer: true } );
  renderer.setSize( container.clientWidth, container.clientHeight );
  renderer.setPixelRatio( window.devicePixelRatio );
  container.appendChild( renderer.domElement );
  window.addEventListener( 'resize', onWindowResize );
}
 
function onWindowResize() {
  camera.aspect = container.clientWidth / container.clientHeight;
  camera.updateProjectionMatrix(); //met updateProjectionMatrix wordt het camera frustrum aangepast
  renderer.setSize( container.clientWidth, container.clientHeight );
}
 
function animate(){
  renderer.render( scene, camera );
  mesh1.rotation.z += 0.01; mesh1.rotation.x += 0.01; mesh1.rotation.y += 0.01;
  mesh2.rotation.z -= 0.01; mesh2.rotation.x -= 0.01; mesh2.rotation.y -= 0.01;
  mesh3.rotation.z += 0.01; mesh3.rotation.x += 0.01; mesh3.rotation.y += 0.01;
}
 
function play() {
 renderer.setAnimationLoop( () => { animate();} );
}