spir vierk 01   spir vierk 02                                                 

 

zestien roterende spiralen vormen een vierkant       terug naar de inleiding             bekijk de  roterende spiralen

Toets functies
Toetsen  "2"  t/m "4" verandert de grootte van het vierkant.

Toetsen  "5"  t/m "8" verandert het aantal bogen van de  spiralen.

Toets  "9" alle spiralen zijn naar links gericht.

Toets  "0" alleen de rode spiralen roteren,  met toets "1" ga je weer terug naar de oorpronkelijke situatie.

Met de "s" toets stoppen, en met elke andere toets starten de rotaties weer.


De schets maakt gebruik van objecten van de class   "Spiraal_8gr_gk"   en de superclass  "Vormen"               terug naar de inleiding

 

 

Vormen [] vorm; 
 float vierk = 2;
 int r = 8;
 int lr1 = 0; 
 int lr2 = 1;
 float sw = 5;
 void setup() { 
 size(1920, 1080);
 // size(960, 540);  
 //
 // fullScreen(); 
 float x = width/2;  
 float y = height/2;  
 float n = height/25;  
 
 int c1 = color(#F51B1B,150); 
 int c2 = color(#1BF536,150); 
 vorm  = new Vormen[16]; 
 vorm[0] = new Spiraal_8gr_gk(n*4, sw, lr2,r, x+vierk*n, y-vierk*n,-90, c1);  
 vorm[1] = new Spiraal_8gr_gk(n*4, sw, lr1,r, x-vierk*n, y-vierk*n, 90, c1);  
 vorm[2] = new Spiraal_8gr_gk(n*4, sw, lr2,r, x+vierk*n, y+vierk*n, 0, c1); 
 vorm[3] = new Spiraal_8gr_gk(n*4, sw, lr1,r, x+vierk*n, y-vierk*n,180, c1); 
    
 vorm[4] = new Spiraal_8gr_gk(n*4, sw, lr2,r, x-vierk*n, y+vierk*n, 90, c1);  
 vorm[5] = new Spiraal_8gr_gk(n*4, sw, lr1,r, x+vierk*n, y+vierk*n,270, c1);  
 
 vorm[6] = new Spiraal_8gr_gk(n*4, sw, lr2,r, x-vierk*n, y-vierk*n,-180, c1);  
 vorm[7] = new Spiraal_8gr_gk(n*4, sw, lr1,r, x-vierk*n, y+vierk*n,  0, c1); 
 
 vorm[8] = new Spiraal_8gr_gk(n*4, sw, lr2,r, x+vierk*n, y-vierk*n, -90, c2);  
 vorm[9] = new Spiraal_8gr_gk(n*4, sw, lr1,r, x-vierk*n, y-vierk*n, 90, c2);  
 vorm[10] = new Spiraal_8gr_gk(n*4,sw, lr2,r, x+vierk*n, y+vierk*n, 0, c2); 
 vorm[11] = new Spiraal_8gr_gk(n*4,sw, lr1,r, x+vierk*n, y-vierk*n,180, c2); 
    
 vorm[12] = new Spiraal_8gr_gk(n*4,sw, lr2,r, x-vierk*n, y+vierk*n, 90, c2);  
 vorm[13] = new Spiraal_8gr_gk(n*4,sw, lr1,r, x+vierk*n, y+vierk*n,270, c2);  
 
 vorm[14] = new Spiraal_8gr_gk(n*4,sw, lr2,r, x-vierk*n, y-vierk*n,-180,c2);  
 vorm[15] = new Spiraal_8gr_gk(n*4,sw, lr1,r, x-vierk*n, y+vierk*n,  0,c2);  
 } 
 
void draw() {  
 background(#E6FBFF);
// background(0);  
 
 for (int i = 0; i < 16; i++)  
 {  
  vorm[i].display();  
 } 
 
 //door het indrukken van toets s wordt het if statement "true"
 //zodra een andere toets wordt ingedrukt wordt dit if statement false
  if (key == 's') {  
  
 }   
  else
 {
 vorm[0].dpRotRe(vorm[0]); 
 vorm[1].dpRotLi(vorm[1]); 
 vorm[2].dpRotRe(vorm[2]); 
 vorm[3].dpRotLi(vorm[3]); 
 
 vorm[4].dpRotRe(vorm[4]); 
 vorm[5].dpRotLi(vorm[5]); 
 vorm[6].dpRotRe(vorm[6]); 
 vorm[7].dpRotLi(vorm[7]);
 
  if (key == '0') { 
 } 
 else 
 { 
  vorm[8].dpRotLi(vorm[8]); 
  vorm[9].dpRotRe(vorm[9]); 
  vorm[10].dpRotLi(vorm[10]); 
  vorm[11].dpRotRe(vorm[11]); 
 
  vorm[12].dpRotLi(vorm[12]); 
  vorm[13].dpRotRe(vorm[13]); 
  vorm[14].dpRotLi(vorm[14]); 
  vorm[15].dpRotRe(vorm[15]); 
 }  
 } 
}  
 
void keyPressed() {    
 if (key == '1') {     
   lr1 = 0; lr2 = 1; r = 8; vierk = 2;
   setup(); 
 }  
 
 if (key == '2') {  
  vierk = 0; 
  setup(); 
 } 
 
 if (key == '3') {     
  vierk = 2; 
  setup(); 
 } 
 
 if (key == '4') {     
  vierk = 4; 
  setup();  
 }
 
 if (key == '5') {     
  r = 2; 
  setup(); 
 } 
 
 if (key == '6') {     
  r = 4; 
  setup(); 
 } 
 
  if (key == '7') {     
  r = 6; 
  setup(); 
 }  
  if (key == '8') {     
  r = 8;
  setup(); 
 }
 
if (key == '9') {  
  lr1 = 0; 
  lr2 = 0; 
  setup(); 
 }
 }