tien roterende spiralen vormen een vijfhoek         terug naar de inleiding           bekijk de  roterende spiralen

Toets functies
Toets  "1"  de spiralen wijzen naar rechts, toets "2" de rode spiralen naar rechts, de groene spiralen naar links.

Toets "3" de spiralen bestaan uit 2 bogen, toets "4", uit 4 bogen,  toets "5",  uit 6 bogen,  toets "6", uit 8 bogen.

Toets  "7" alleen de blauwe spiraal draait. Met de "s" toets stoppen, en met elke andere toets starten de rotaties weer


De schets maakt gebruik van objecten van de class   "Spiraal_8gdt_gk"   en de superclass  "Vormen"               terug naar de inleiding

 

 

 Vormen[] vorm = new Vormen[15];  
int bogen = 8; 
int lr = 0; 
boolean uit1 = false; 
boolean uit2 = false; 
void setup() {   
 // size(780, 560);  
 fullScreen(); 
 float x = width/2;   
 float y = height/2;   
 float n = height/4; 
 float rl = sqrt(50+10*sqrt(5))*n/10;  
 float rk = sqrt(25+10*sqrt(5))*n/10;  
 float phi= ((1+sqrt(5))/2);   
 float nphi = n+n/phi;  
 float bl = rl/(2*phi);  
  
 float sw = 10;  
 int kl1 = #10AFAB; 
 int kl2 = #FC6369; 
 int alfa1 = 200; 
 int alfa2 = 200; 
  
 vorm[0] = new Spiraal_8gdt_gk(n, sw, lr, bogen, x,    y-rl, 0,  color(kl1,alfa1));  
 vorm[1] = new Spiraal_8gdt_gk(n, sw, lr, bogen, x-n/2,  y+rk, -144,color(kl1,alfa1));  
 vorm[2] = new Spiraal_8gdt_gk(n, sw, lr, bogen, x-nphi/2,y-bl, -72, color(kl1,alfa1));  
 vorm[3] = new Spiraal_8gdt_gk(n, sw, lr, bogen, x+nphi/2,y-bl, 72, color(kl1,alfa1));   
 vorm[4] = new Spiraal_8gdt_gk(n, sw, lr, bogen, x+n/2,  y+rk, 144, color(kl1,alfa1)); 
  
 vorm[5] = new Spiraal_8gdt_gk(n, sw, 1, bogen, x,    y-rl,  0, color(kl2,alfa2));  
 vorm[6] = new Spiraal_8gdt_gk(n, sw, 1, bogen, x-n/2,  y+rk,-144, color(kl2,alfa2));  
 vorm[7] = new Spiraal_8gdt_gk(n, sw, 1, bogen, x-nphi/2, y-bl, -72, color(kl2,alfa2));  
 vorm[8] = new Spiraal_8gdt_gk(n, sw, 1, bogen, x+nphi/2, y-bl, 72, color(kl2,alfa2));   
 vorm[9] = new Spiraal_8gdt_gk(n, sw, 1, bogen, x+n/2,  y+rk, 144, color(kl2,alfa2)); 
  
}   
void draw() {   
 //background(#E6FBFF);  
 background(0); 
  for (int i = 0; i < 10; i++)   
 {   
  vorm[i].display();  
 }  
  
  if (key == 's') {   
 } 
 else 
 { 
 for (int i = 0; i < 5; i++) 
 { 
 vorm[i].dpRotLi(vorm[i]); 
 } 
  
 if (key == '7') { 
 } 
 else 
 { 
 for (int i = 5; i < 10; i++)  
 { 
 vorm[i].dpRotRe(vorm[i]);  
  } 
 } 
 } 
} 
 
void keyPressed() {      
 if (key == '1') {      
   lr = 1;  
   setup(); 
 }     
 if (key == '2') {  
  lr = 0;  
  setup();  
 }  
 if (key == '3') {      
  bogen = 2;  
  setup(); 
 }  
 if (key == '4') {      
  bogen = 4;  
  setup(); 
 }  
 if (key == '5') {      
  bogen = 6;  
  setup();  
 }  
 
 if (key == '6') {      
  bogen = 8;  
  setup();  
 }  
}