de pijlen roteren in draaipunt 0de pijlen roteren in draaipunt 0

 

de pijlen roteren in draaipunt 1de pijlen roteren in draaipunt 1

 

de pijlen roteren in draaipunt 2de pijlen roteren in draaipunt 2

 

de vliegers roteren in draaipunt 3de vliegers roteren in draaipunt 3

 

de pijlen roteren in draaipunt 4

de pijlen roteren in draaipunt 4

 

de pijlen roteren in draaipunt 5de pijlen roteren in draaipunt 5

10 vliegers vormen een vijfhoek.         

De vliegers zijn hier pijlen want het derde argument in de constructor is negatief   bekijk de  vliegers die , roterend, een vijfhoek vormen

De schets maakt gebruik objecten van de van class   "Vlieger" ,   en de superclass  "Vormen"

Enkele toetsfuncties

Met de toetsen "1" t/m "9" verander je de draaipunten "0" t/m "8" van de vliegers
Met de "s" toets stopt en met de "r" toets start de rotatie

 

 

Vormen [] vorm; 
int dpVl = 1; 
void setup() { 
fullScreen(); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/8; 
 float rl = sqrt(50+10*sqrt(5))*n/10; 
 float rk = sqrt(25+10*sqrt(5))*n/10; 
 float h = (rl+rk); 
 float nphi = ((1+sqrt(5))/2)*n; 
 float phi = ((1+sqrt(5))/2); 
 float k  = rl/2*(3-phi); 
 float bl  = rl/(2*phi); 
 vorm  = new Vormen[10]; 
 vorm[0] = new Vlieger(nphi, h+k, -k, dpVl, x,    y-rl,  0, color(237,230,86,50)); 
 vorm[1] = new Vlieger(nphi, h+k, -k, dpVl, x,    y-rl,  0, color(237,230,86,50));  
 vorm[2] = new Vlieger(nphi, h+k, -k, dpVl, x+nphi/2, y-bl, 72, color(63,186,229,50)); 
 vorm[3] = new Vlieger(nphi, h+k, -k, dpVl, x+nphi/2, y-bl, 72, color(63,186,229,50));  
 vorm[4] = new Vlieger(nphi, h+k, -k, dpVl, x+n/2,  y+rk, 144, color(76,229,63,50)); 
 vorm[5] = new Vlieger(nphi, h+k, -k, dpVl, x+n/2,  y+rk, 144, color(76,229,63,50));  
 vorm[6] = new Vlieger(nphi, h+k, -k, dpVl, x-n/2,  y+rk,-144, color(76,229,63,50)); 
 vorm[7] = new Vlieger(nphi, h+k, -k, dpVl, x-n/2,  y+rk,-144, color(76,229,63,50));  
 vorm[8] = new Vlieger(nphi, h+k, -k, dpVl, x-nphi/2, y-bl, -72, color(63,186,229,50)); 
 vorm[9] = new Vlieger(nphi, h+k, -k, dpVl, x-nphi/2, y-bl, -72, color(63,186,229,50)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
// background(0); 
 for (int i = 0; i < 10; i++) 
 { 
  vorm[i].display(); 
 }   
 vorm[0].dpRotRe(vorm[0]); 
 vorm[1].dpRotLi(vorm[1]);  
 vorm[2].dpRotLi(vorm[2]);   
 vorm[3].dpRotRe(vorm[3]);   
 vorm[4].dpRotLi(vorm[4]);  
 vorm[5].dpRotRe(vorm[5]);  
 vorm[6].dpRotLi(vorm[6]);  
 vorm[7].dpRotRe(vorm[7]);  
 vorm[8].dpRotLi(vorm[8]);  
 vorm[9].dpRotRe(vorm[9]); 
} 
 
void keyPressed() {  
 if (key == 's') {   
  noLoop(); 
 }   
 if (key == 'r') {     
  loop(); 
 } 
  if (key == '1') {     
   dpVl = 0; 
   setup();   
 }    
 if (key == '2') { 
  dpVl = 1; 
  setup();   
} 
 if (key == '3') {     
  dpVl = 2; 
  setup();   
} 
if (key == '4') {     
  dpVl = 3; 
  setup();   
} 
if (key == '5') {     
  dpVl = 4; 
  setup();   
} 
if (key == '6') {     
  dpVl = 5; 
  setup();   
} 
if (key == '7') {     
  dpVl = 6; 
  setup();   
} 
if (key == '8') {     
  dpVl = 7; 
  setup();   
} 
if (key == '9') {     
  dpVl = 8; 
  setup();   
} 
}