de pijlen roteren in draaipunt 0de pijlen roteren in draaipunt 0

 

de pijlen roteren in draaipunt 1de pijlen roteren in draaipunt 1

 

de pijlen roteren in draaipunt 2de pijlen roteren in draaipunt 2

 

de vliegers roteren in draaipunt 3de vliegers roteren in draaipunt 3

 

de pijlen roteren in draaipunt 4

de pijlen roteren in draaipunt 4

 

de pijlen roteren in draaipunt 5de pijlen roteren in draaipunt 5

tien pijlen vormen een vijfhoek.         

De vliegers zijn hier pijlen want het derde argument in de constructor is negatief   bekijk de animatie      tien pijlen vormen een vijfhoek

De schets maakt gebruik objecten van de van class   "Vlieger" ,   en de superclass  "Vormen"

Enkele toetsfuncties

Met de toetsen "1" t/m "9" verander je de draaipunten "0" t/m "8" van de vliegers.
Met toets "1" wordt de oorspronkelijke instelling hersteld.
Met de "s" toets stopt, en met iedere andere toets start de animatie.
 
 

 Vormen [] vorm;
int dpVl = 1;
void setup() { 
//fullScreen(); 
size(960,540);
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/5;
 float rl = sqrt(50+10*sqrt(5))*n/10;
 float rk = sqrt(25+10*sqrt(5))*n/10;
 float h = (rl+rk);
 float nphi = ((1+sqrt(5))/2)*n;
 float phi = ((1+sqrt(5))/2); 
 float k  = rl/2*(3-phi); 
 float bl  = rl/(2*phi);
 vorm  = new Vormen[10]; 
 vorm[0] = new Vlieger(nphi, h+k, -k, dpVl, x,    y-rl,  0, color(237,230,86,50)); 
 vorm[1] = new Vlieger(nphi, h+k, -k, dpVl, x,    y-rl,  0, color(237,230,86,50));  
 vorm[2] = new Vlieger(nphi, h+k, -k, dpVl, x+nphi/2, y-bl, 72, color(63,186,229,50)); 
 vorm[3] = new Vlieger(nphi, h+k, -k, dpVl, x+nphi/2, y-bl, 72, color(63,186,229,50)); 
 vorm[4] = new Vlieger(nphi, h+k, -k, dpVl, x+n/2,  y+rk, 144, color(76,229,63,50)); 
 vorm[5] = new Vlieger(nphi, h+k, -k, dpVl, x+n/2,  y+rk, 144, color(76,229,63,50)); 
 vorm[6] = new Vlieger(nphi, h+k, -k, dpVl, x-n/2,  y+rk,-144, color(76,229,63,50)); 
 vorm[7] = new Vlieger(nphi, h+k, -k, dpVl, x-n/2,  y+rk,-144, color(76,229,63,50));  
 vorm[8] = new Vlieger(nphi, h+k, -k, dpVl, x-nphi/2, y-bl, -72, color(63,186,229,50)); 
 vorm[9] = new Vlieger(nphi, h+k, -k, dpVl, x-nphi/2, y-bl, -72, color(63,186,229,50)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF);
// background(0);
 for (int i = 0; i < 10; i++) 
 { 
  vorm[i].display(); 
 } 
 
 if (key == 's') {    
     
 }       
  else   
 {   
 vorm[0].dpRotRe(vorm[0]);
 vorm[1].dpRotLi(vorm[1]);  
 vorm[2].dpRotLi(vorm[2]);   
 vorm[3].dpRotRe(vorm[3]);   
 vorm[4].dpRotLi(vorm[4]);  
 vorm[5].dpRotRe(vorm[5]);  
 vorm[6].dpRotLi(vorm[6]);  
 vorm[7].dpRotRe(vorm[7]);  
 vorm[8].dpRotLi(vorm[8]);  
 vorm[9].dpRotRe(vorm[9]); 
} 
 
}
 
void keyPressed() { 
 if (key == '1') {    
   dpVl = 0;
   setup();  
 }   
 if (key == '2') { 
   dpVl = 1;
   setup();   
}
 
 if (key == '3') {    
   dpVl = 2;
   setup();   
}
 
 if (key == '4') {    
   dpVl = 3;
   setup();   
}
 
if (key == '5') {    
  dpVl = 4;
  setup();   
}
 
if (key == '6') {    
  dpVl = 5;
  setup();   
}
 
if (key == '7') {    
  dpVl = 6;
  setup();   
}
 
if (key == '8') {    
  dpVl = 7;
  setup();   
}
 
if (key == '9') {    
  dpVl = 8;
  setup();   
}
}