roterende gouden driehoeken en rechthoeken                              terug naar de inleiding

De schets maakt gebruik van de classes  "Rechthoek",    "Drieh_nh"   ,  "Vhoek_n5"  en de superclass  ¨Vormen¨.

Bekijk de  roterende gouden driehoeken en rechthoeken

Omdat geld n*phi = phi-n  geld  ook n*phi = n+n/phi

 

Vormen vorm0;  
Vormen vorm1;  
Vormen vorm2;  
Vormen vorm3;  
Vormen vorm4; 
Vormen vorm5; 
Vormen vorm6; 
Vormen vorm7; 
Vormen vorm8; 
 
void setup() {  
 size(780, 560); 
 float x = width/2;  
 float y = height/2;  
 float n = height/6; 
 float rl = sqrt(50+10*sqrt(5))*n/10; //rl is de straal van de binnencirkel van de vijfhoek 
 float rk = sqrt(25+10*sqrt(5))*n/10; //rk is de straal van de buitencirkel van de vijfhoek 
 float h1 = (rl+rk);      //h1 is de lijn van vlak naar hoek en is dus de hoogtelijn van de gouden driehoek 
 float nphi= ((1+sqrt(5))/2)*n; //nphi is de lijn van hoek naar hoek van de vijfhoek 
 float phi= (1+sqrt(5))/2;    //phi wordt gebruikt in bl 
 float bl = rl/(2*phi);        //bl is de lijn van het middelpunt naar de nphi li 
 
 float h = n+n/phi;  //h is de lengte van de gouden rechthoek 
 vorm0 = new Vhoek_n5(n, 0, x, y, 0, color(255, 255, 0, 100)); 
 vorm1 = new Rechthoek(n, h, 7, x-nphi/2, y-bl, 0, color(100, 255, 0, 100));  
 vorm2 = new Rechthoek(n, h, 1, x+nphi/2, y-bl, 0, color(255, 0, 0, 100));  
 vorm3 = new Rechthoek(n, h, 5, x-n/2, y+rk, 0, color(0, 0, 255, 100));  
 vorm4 = new Rechthoek(n, h, 3, x+n/2, y+rk, 0, color(122, 200, 100, 100)); 
 vorm5 = new Drieh_nh(n, h1, 1, x-nphi/2, y-bl, -36, color(200, 200, 50, 100)); 
 vorm6 = new Drieh_nh(n, h1, 5, x+nphi/2, y-bl, 36, color(200, 200, 50, 100)); 
 vorm7 = new Drieh_nh(n, h1, 1, x-n/2, y+rk, 180, color(200, 200, 50, 100)); 
 vorm8 = new Drieh_nh(n, h1, 5, x+n/2, y+rk, 180, color(200, 200, 50, 100)); 
}  
void draw() {  
 background(#E6FBFF);  
 //assenstelsel  
 stroke(255, 0, 0);  
 line (width/2, 0, width/2, height);  
 line(0, height/2, width, height/2);  
 stroke(0);   
 vorm0.display();  
 vorm1.display();  
 vorm2.display();   
 vorm3.display();  
 vorm4.display(); 
 vorm5.display();  
 vorm6.display(); 
 vorm7.display();  
 vorm8.display(); 
 
 vorm1.dpRotLi(vorm1);  
 vorm2.dpRotRe(vorm2);  
 vorm3.dpRotRe(vorm3);  
 vorm4.dpRotLi(vorm4); 
 vorm5.dpRotRe(vorm5);  
 vorm6.dpRotLi(vorm6); 
 vorm7.dpRotLi(vorm7);  
 vorm8.dpRotRe(vorm8); 
}  
 
void keyPressed() {   
 if (key == 's') {   
  noLoop(); 
 }  
 
 if (key == 'r') {    
  loop(); 
 } 
}