roterende gouden driehoeken en rechthoeken       Bekijk de  roterende gouden driehoeken en rechthoeken

De schets maakt gebruik van objecten van de classes  "Rechthoek",    "Drieh_nh"   ,  "Vhoek_n5"  en de superclass  ¬®Vormen¬®.

 

Vormen vorm0;  
Vormen vorm1;   
Vormen vorm2;   
Vormen vorm3;   
Vormen vorm4;  
Vormen vorm5; 
Vormen vorm6; 
Vormen vorm7; 
Vormen vorm8; 
 
void setup() {   
 size(780, 560);  
 float x = width/2;   
 float y = height/2;   
 float n = height/6;  
 float rl = sqrt(50+10*sqrt(5))*n/10; //rl is de straal van de binnencirkel van de vijfhoek 
 float rk = sqrt(25+10*sqrt(5))*n/10; //rk is de straal van de buitencirkel van de vijfhoek 
 float h1 = (rl+rk);       //h1 is de lijn van vlak naar hoek en is dus de hoogtelijn van de gouden driehoek 
 float phi= (1+sqrt(5))/2;    //phi wordt gebruikt in bl  
 float bl = rl/(2*phi);      //bl is de lijn van het middelpunt naar de nphi lijn van de vijfhoek 
 float nphi = n+n/phi;      //nphi is de lengte van de gouden rechthoek 
 vorm0 = new Vhoek_n5(n, 0, x, y, 0, color(255, 255, 0, 100)); 
 vorm1 = new Rechthoek(n, nphi, 7, x-nphi/2, y-bl, 0, color(100, 255, 0, 100));   
 vorm2 = new Rechthoek(n, nphi, 1, x+nphi/2, y-bl, 0, color(255, 0, 0, 100));   
 vorm3 = new Rechthoek(n, nphi, 5, x-n/2,  y+rk, 0, color(0, 0, 255, 100));   
 vorm4 = new Rechthoek(n, nphi, 3, x+n/2,  y+rk, 0, color(122, 200, 100, 100)); 
 vorm5 = new Drieh_nh(n, h1,  1, x-nphi/2, y-bl, -36,color(200, 200, 50, 100));  
 vorm6 = new Drieh_nh(n, h1,  5, x+nphi/2, y-bl, 36, color(200, 200, 50, 100));  
 vorm7 = new Drieh_nh(n, h1,  1, x-n/2,  y+rk, 180,color(200, 200, 50, 100));  
 vorm8 = new Drieh_nh(n, h1,  5, x+n/2,  y+rk, 180,color(200, 200, 50, 100));  
}   
void draw() {   
 background(#E6FBFF);   
 //assenstelsel   
 stroke(255, 0, 0);   
 line (width/2, 0, width/2, height);   
 line(0, height/2, width, height/2);   
 stroke(0);   
 vorm0.display();   
 vorm1.display();   
 vorm2.display();   
 vorm3.display();   
 vorm4.display(); 
 vorm5.display();   
 vorm6.display(); 
 vorm7.display();   
 vorm8.display(); 
 
 vorm1.dpRotLi(vorm1);  
 vorm2.dpRotRe(vorm2);  
 vorm3.dpRotRe(vorm3);  
 vorm4.dpRotLi(vorm4); 
 vorm5.dpRotRe(vorm5);  
 vorm6.dpRotLi(vorm6); 
 vorm7.dpRotLi(vorm7);  
 vorm8.dpRotRe(vorm8); 
}  
 
void keyPressed() {    
 if (key == 's') {   
  noLoop(); 
 }   
 
 if (key == 'r') {     
  loop(); 
 } 
}