Spiraal 9gtgk 07

 

spiralen overprojectie

 

 

spiralen overprojectie

acht roterende spiralen afgeleid van driehoeken        terug naar de inleiding
 
De schets maakt gebruik van objecten van de class   "Spiraal_8gdt_gk"   en de superclass  "Vormen"               terug naar de inleding

bekijk de  roterende spiralen

 

Vormen[] vorm = new Vormen[8]; 
void setup() {  
  size(780, 560); 
 float x = width/2;  
 float y = height/2;  
 float n = height/6;  
 vorm[0] = new Spiraal_8gdt_gk(n, 1, 0, 8, x+n, y, 0, color(0)); 
 vorm[1] = new Spiraal_8gdt_gk(n, 1, 1, 8, x-n, y, 0, color(0)); 
 vorm[2] = new Spiraal_8gdt_gk(n, 1, 1, 8, x+n, y, 0, color(0)); 
 vorm[3] = new Spiraal_8gdt_gk(n, 1, 0, 8, x-n, y, 0, color(0));  
 vorm[4] = new Spiraal_8gdt_gk(n, 1, 1, 8, x+n, y, 90, color(0)); 
 vorm[5] = new Spiraal_8gdt_gk(n, 1, 0, 8, x-n, y,-90, color(0)); 
 vorm[6] = new Spiraal_8gdt_gk(n, 1, 1, 8, x+n, y,-90, color(0)); 
 vorm[7] = new Spiraal_8gdt_gk(n, 1, 0, 8, x-n, y, 90, color(0)); 
 
}  
void draw() {  
 background(#E6FBFF);  
// assenstelsel  
 stroke(255, 0, 0);  
 line (width/2, 0, width/2, height);  
 line(0, height/2, width, height/2);  
 stroke(0);  
  for (int i = 0; i < 8; i++)  
 {  
  vorm[i].display(); 
 }    
 vorm[0].dpRotLi(vorm[0]); 
 vorm[1].dpRotRe(vorm[1]); 
 vorm[2].dpRotRe(vorm[2]); 
 vorm[3].dpRotLi(vorm[3]); 
 vorm[4].dpRotLi(vorm[4]); 
 vorm[5].dpRotRe(vorm[5]); 
 vorm[6].dpRotLi(vorm[6]); 
 vorm[7].dpRotRe(vorm[7]); 
}  
 
void keyPressed() {   
 if (key == 's') {   
  noLoop(); 
 }  
 
 if (key == 'r') {    
  loop(); 
 } 
}
 
De spiralen in overprojectie
 
Door in de draw functie de code door onderstaande code te vervangen worden de spiralen in overprojectie getoond.
background(#E6FBFF);   naar het setup deel verplaatsen.
Zo worden de spiralen telkens na 15 frameCounts getekend, terwijl de rotaties gewoon doorgaan.
Met de "c" toets begint het tekenen opnieuw.
 
 

void draw() {  
 int op = 15;             //De spiralen worden telkens na 15 frameCounts getekend. 
 if (frameCount == op) 
 { 
   for (int i = 0; i < 8; i++)  
   {  
     vorm[i].display(); 
     frameCount = 0; 
   } 
 } 
  
 vorm[0].dpRotLi(vorm[0]); 
 vorm[1].dpRotRe(vorm[1]); 
 vorm[2].dpRotRe(vorm[2]); 
 vorm[3].dpRotLi(vorm[3]); 
 vorm[4].dpRotRe(vorm[4]); 
 vorm[5].dpRotLi(vorm[5]); 
 vorm[6].dpRotRe(vorm[6]); 
 vorm[7].dpRotLi(vorm[7]); 
}  
 
void keyPressed() {   
 if (key == 's') {   
  noLoop(); 
 }  
 
 if (key == 'r') {    
  loop(); 
 } 
  if (key == 'c') {    
  setup(); 
 } 
}