vervagende lijn met zwart wit gradient als achtergrond

 vervagende lijn
met zwart wit gradient als achtergrond

 

vervagende groene lijn

vervagende groene lijn

  

Het eindresultaat, de lijn is niet vervagend

 Het eindresultaat, de lijn is niet vervagend

 

coderegel 10 ingeschakeld

coderegel 10 ingeschakeld

 

coderegel 11 ingeschakeld

coderegel 11 ingeschakeld

Een schuine lijn construeren met smoothstep in de functie plot die in regel 14 in de main wordt aangeroepen.                 terug naar de inleiding

Het argument van de plot functie is de vector st met de kanalen st.x en st.y

Het gedrag van smoothstep
t1 > t2 dus de curve is dalend en t1 bevindt zich rechts van t2, de afstand tussen t1 en t2 is 0.01
De x as van de smoothstep curve is abs(st.x - st.y); .Voor de groene lijn ligt abs(st.x - st.y) tussen de 0 en 0.01
Voor iedere andere waarden is smoothstep 0 wat door abs(st.x - st.y); worden negatieve waarden 0
 
 

#ifdef GL_ES
precision mediump float;
#endif
 
uniform vec2 u_resolution;
 
float plot(vec2 st) {  
  return smoothstep(0.01, 0.0, abs(st.x - st.y));
}
 
void main() {
   vec2 st = gl_FragCoord.xy/u_resolution;
   float pct = plot(st);
   vec3 color = pct*vec3(0.0,1.0,0.0);
   gl_FragColor = vec4(color,1.0);
}

Een schuine lijn construeren met een van zwart naar wit vervagende achtergrond

De schuine lijn mag niet met de achtergrond mee vervagen

Eigenschappen van  smoothstep

t1 > t2 dus de curve is dalend en t2 bevindt zich rechts, de afstand tussen t1 en t2 is 0.01

Het deel pct*vec3(0.0,1.0,0.0) in de vec3 color variabele (regel 19 ) zorgt voor de groene lijn
Het deel vec3(st.x) in de vec3 color variabele zorgt voor de zwart wit gradient

Deze twee delen samenvoegen door ze op te tellen:

vec3 color = vec3(st.x) + pct*vec3(0.0,1.0,0.0); geeft een zwart wit gradient met een groene lijn die ook vervaagd

het eerste deel ook vermenigvuldigen met pct geeft:

vec3 color = pct*vec3(st.x) + pct*vec3(0.0,1.0,0.0) geeft een vervagende groene lijn

De vervaging opheffen door vec3(st.x) te vermenigvuldigen met  de pct curve maar dan omgekeerd

-pct spiegelt de curve in de x as, +1 verplaatst de curve in y richting omhoog dit vermenigvuldigen met vec3(st) geeft:

vec3 color = (1-pct)*vec3(st.x) + pct*vec3(0.0,1.0,0.0);

 

 
#ifdef GL_ES 

precision mediump float;
#endif
 
uniform vec2 u_resolution;
 
float plot(vec2 st) {  
  return smoothstep(0.01, 0.0, abs(st.x - st.y));
}
 
void main() {
vec2 st = gl_FragCoord.xy/u_resolution;  
  float pct = plot(st);  
 //vec3 color = vec3(st.x) + pct*vec3(0.0,1.0,0.0);       // de samengevoegde vectoren
 //vec3 color = pct*vec3(st.x) + pct*vec3(0.0,1.0,0.0);    // gradient vector vermenigdidgd met pct
  vec3 color=(1.0-pct)*vec3(st.x)+pct*vec3(0.0,1.0,0.0);  // de lijn zonder vervaging
  gl_FragColor = vec4(color,1.0);
}

 

shader met twee plot functies, plot1 met een dalende, en plot2 met een stijgende curve

ipv (1.0-pct)*vec3(st.x) kan je een extra plot functie toevoegen, plot1 voor de zwart wit gradient en plot2 voor de groene lijn

regel 10 inschakelen, nu is de smoothstep de afstand tussen t1 en t2 veel groter, zo ontstaat een brede vervagende zwarte lijn.
regel 11 inschakelen, door 1.5*st.x draait de lijn  van plot1 te zien is dat de groen lijn nu weer vervagend is !

 

 

#ifdef GL_ES
precision mediump float;
#endif
 
uniform vec2 u_resolution;
 
float plot1(vec2 st) {     
  return smoothstep(0.00,0.01, abs(st.x - st.y)); 
 // return smoothstep(0.00,0.410, abs(st.x - st.y)); 
 // return smoothstep(0.00,0.01,abs(1.5*st.x-st.y));
}
 
float plot2(vec2 st) {  
  return smoothstep(0.01,0.0, abs(st.x - st.y));
}
 
void main() {
vec2 st = gl_FragCoord.xy/u_resolution;
 
  float pct1 = plot1(st);
  float pct2 = plot2(st);
  vec3 color = pct1*vec3(st.x) + pct2*vec3(0.0,1.0,0.0);
gl_FragColor = vec4(color,1.0);
}