Schets waarin het middelste poppetje roteert.                  terug naar de inleiding
 
Het is niet mogelijk om een vorm te roteren. Het assenstelsel kan wel roteren. (zie regel 21 t/m 27 voor de code)
Het groene poppetje roteert in het (0,0) punt om zijn as. Het (0,0) punt bevindt zich linksboven.

Met translate(x+2*nx, y) wordt dit (0,0) punt verplaatst naar het punt (x+2*n, y)

Dankzij pushMatrix() en popMatrix() wordt het (0,0) punt alleen verplaatst voor het groene poppetje,
anders zouden de andere poppetjes ook verplaatsen en dat is niet de bedoeling.
De teller i zorgt er voor dan het poppetje in stappen van 1 graad roteerd.
Als het poppetje rond is (360 graden gedraaid) begint de teller weer bij 1 (zie regel 25)
 
Binnen pushMatrix() en popMatrix() moet je na translate altijd eerst de rotate functie aanroepen
en daarna de functie met de te roterende vorm!!

 

 

Ruitjes ruitjespap; 
float x;  
float y;  
float nx; 
float ny; 
float i; 
void setup() { 
 size(960, 540); 
  x = width/2;  
  y = height/2;  
  nx = height/20; //nx is de lengte van het vakje 
  ny = height/20; //ny is de hoogte van het vakje 
  ruitjespap = new Ruitjes(nx, ny, x, y); 
} 
void draw() { 
 background(#E6FBFF);  
 ruitjespap.display(); 
 vrouw(x-6*nx, y, nx,  ny/2,  color(255,0,  0, 100));  
  
 pushMatrix(); 
 translate(x+2*nx, y); 
 rotate(radians(i));  
 i = i + 1;
 if (i > 360) i = 0;
// het groene poppetje staat links boven in het (0,0) punt
 vrouw(0,   0, nx,   ny,   color(0, 255, 0, 100)); 
 popMatrix(); 
  
 vrouw(x+9*nx, y, nx*0.5, ny*1.5, color(0, 0,  255,100));  
} 
 
void vrouw(float x, float y, float nx, float ny, color c) 
{  
 fill(255, 255, 0,100);  
 strokeWeight(2); 
 ellipse(x,  y-4*ny, 2*nx, 2*ny);  //hoofd   
 rect(x-nx,  y-3*ny, 2*nx, 3*ny);  //lichaam  
 rect(x-2*nx, y-3*ny, nx,  3*ny);  //arm li  
 rect(x+nx,  y-3*ny, nx,  3*ny);  //arm re  
 rect(x-nx,  y+2*ny, nx/2, 2*ny);  //li been  
 rect(x+nx/2, y+2*ny, nx/2, 2*ny);  //Re been  
 fill(c); //quad (is het jurkje) krijgt de kleur 
 quad(x-2*nx, y+2*ny, x-nx, y, x+nx, y, x+2*nx, y+2*ny); //jurk   
}