functies te gebruiken bij dynamisch programmeren                        terug naar de inleiding
 

frameRate();  Hiermee verander je de doorloopsnelheid van de draw functie. De default frameRate is 60 frames per seconde.

void mousePressed()    {  }

void keyPressed()         {  }                  (zie dansende ballen in een array regel 21 t/m 28)

bewegingsfuncties

pushMatrix();            // let op, de te roteren vormfunctie komt altijd na rotate()
 translate(width/2, height/2);  
 rotate(radians(i));        // i in graden, radians zet graden om in radialen
 i = i + 1;             // in het declaratie deel float i; declareren
if (i > 360) i = 0; // na een rondje de teller weer op 0 zetten rect(0, 0, width/10, height/10); popMatrix();
rotateX();  rotateY();  rotateZ();             (rotate in derde dimensie, aan size, of aan fullScreen P3D toevoegen)
                                                               zie: cirkelvorm een movingGear inspiratie

 

mouse functies deze moet je binnen de draw functie gebruiken

mouseX   en mouseY      bijvoorbeeld in ellipse(mouseX, mouseY, 30,30);

pmouseX  en pmouseY  Dan wordt de vorige (previous) muispositie gewist
                                       bijvoorbeeld in line(pmouseX, pmouseY, mouseX, mouseY);

 

variabelen

mouseButton LEFT of RIGHT  kan je oa gebruiken in de mousePressed functie

frameCount;   Is een variabele waarin het aantal frames wat is doorlopen, te gebruiken in de frameRate(); functie.
                       zie het voorbeeld schets met 4 ruiten en 6 trapeziums.