header

5) Betty met een groen minirokje.
 
Warom staat er eigenlijk fill(255); in de code?                       terug naar de inleiding
 

 
void setup() { 
 size(840, 560); 
} 
void draw() { 
 bobBet(width/4*1, height/2, 0); 
 bobBet(width/4*2, height/2, 1); 
 bobBet(width/4*3, height/2, 1); 
} 
void bobBet(float x, float y, int mv) { 
 fill(255); 
 ellipse(x, y-120, 50, 50); // hoofd 
 rect(x-25, y-20, 20, 75); // been links 
 rect(x+5, y-20, 20, 75); // been rechts 

if (mv == 0) { 
 fill(106, 165, 45); // licht groen 
 triangle(x, y-58, x-35, y, x+35, y); // Minirokje is driehoek 
 } 
 fill(255); 
 rect(x-25, y-95, 50, 75); // lijf 
 rect(x-45, y-95, 20, 70); // arm links 
 rect(x+25, y-95, 20, 70); // arm rechts 
}