header

3) Betty in een functie met argumenten
 
Waarom een floating variabele ipv een integer ?                                                 terug naar de inleiding
 
 

void setup() { 
 size(840, 560); 
}
void draw() { 
 betty(width/2, height/2); 
 betty(width/4, height/2); 
 betty(width/4*3, height/2); 
} 
void betty(float x, float y) { 
 ellipse(x, y-120, 50, 50); // hoofd 
 rect(x-25, y-20, 20, 75); // been links 
 rect(x+5, y-20, 20, 75); // been rechts 
 triangle(x, y-58, x-35, y, x+35, y); // Minirokje is driehoek 
 rect(x-25, y-95, 50, 75); // lijf 
 rect(x-45, y-95, 20, 70); // arm links 
 rect(x+25, y-95, 20, 70); // arm rechts 
}