vrouw1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vrouw2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vrouw3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vrouw4

 

 

 

vrouw5

 

 

poppetje in een functie met argumenten: x, y positie en grootte n als functie van height         terug naar de inleiding
 
De functie vrouw wordt in draw() drie keer, in verschillende posities en grootte, aangeroepen.
 
 

 void setup() { 
 size(960, 540); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 vrouw(width/4*1, height/2, height/10); 
 vrouw(width/4*2, height/2, height/8);  
 vrouw(width/4*3, height/2, height/6); 
} 
 
void vrouw(float x, float y, float n) 
{ 
 fill(255, 255, 0); 
 rectMode(CENTER); 
 rect(x, y-n/4, n, n*1.5);     //lichaam  
 ellipse(x, y-1.5*n, n, n);    //hoofd  
 rectMode(CORNER); 
 rect(x-n, y-n, n/2, n*1.5);    //arm li  
 rect(x+n/2, y-n, n/2, n*1.5);   //arm re  
 quad(x-n, y+n*1.5, x-n/2, y+n/2, x+n/2, y+n/2, x+n, y+n*1.5); //jurk  
 rect(x-n/6*3, y+n*1.5, n/3, n);  //li been  
 rect(x+n/6, y+n*1.5, n/3, n);   //Re been 
}
 

 

poppetje in een functie met color als toegevoegd argument

 

void setup() { 
 size(960, 540); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF);  
 vrouw(width/4*1, height/2, height/10, color(255,0,0));  
 vrouw(width/4*2, height/2, height/8, color(0,255,0));  
 vrouw(width/4*3, height/2, height/6, color(0,0,255)); 
} 
 
void vrouw(float x, float y, float n, color c) 
{ 
 fill(255);  
 rectMode(CENTER);  
 rect(x, y-n/4, n, n*1.5);     //lichaam  
 ellipse(x, y-1.5*n, n, n);    //hoofd  
 rectMode(CORNER);  
 rect(x-n, y-n, n/2, n*1.5);    //arm li  
 rect(x+n/2, y-n, n/2, n*1.5);   //arm re 
 fill(c); 
 quad(x-n, y+n*1.5, x-n/2, y+n/2, x+n/2, y+n/2, x+n, y+n*1.5); //jurk  
 fill(255); 
 rect(x-n/6*3, y+n*1.5, n/3, n);  //li been  
 rect(x+n/6, y+n*1.5, n/3, n);   //Re been 
}
 

 

poppetje in een functie met de argumenten: x, y positie, breedte nx, de hoogte ny, en de kleur van de jurk

Omdat de functie vrouw argumenten heeft die telkens in de draw functie worden vastgelegd kan je geen bewegingsfuncties toevoegen!!
Dit kan wel bij functies zonder argumenten, zie de dansende bal schets
Dit probleem los je het beste op met OOP (Object-Oriented Programming)
 
 

void setup() {  
 size(960, 540);  
}  
  
void draw() {  
 background(#E6FBFF);  
 vrouw(width/4*1, height/2, width/20, height/10, color(255,0,0));  
 vrouw(width/4*2, height/2, width/10, height/8, color(0,255,0));   
 vrouw(width/4*3, height/2, width/15, height/6, color(0,0,255)); 
}  
  
void vrouw(float x, float y, float nx, float ny, color c)  
{  
 fill(255);  
 rectMode(CENTER);  
 rect(x, y-ny/4, nx, ny*1.5);     //lichaam   
 ellipse(x, y-1.5*ny, nx, ny);    //hoofd   
 rectMode(CORNER);  
 rect(x-nx, y-ny, nx/2, ny*1.5);    //arm li   
 rect(x+nx/2, y-ny, nx/2, ny*1.5);   //arm re  
 fill(c); 
 quad(x-nx, y+ny*1.5, x-nx/2, y+ny/2, x+nx/2, y+ny/2, x+nx, y+ny*1.5); //jurk  
 fill(255); 
 rect(x-nx/6*3, y+ny*1.5, nx/3, ny);  //li been   
 rect(x+nx/6, y+ny*1.5, nx/3, ny);   //Re been  
}
 

 

Schets waarin het middelste poppetje roteert
 
Binnen push en popMatrix() moet je na translate altijd eerst de rotate functie aanroepen
en daarna de functie met de te roterende vorm!!

 

 

float i; 
 
void setup() {  
 size(960, 540);  
}  
  
void draw() {  
 background(#E6FBFF);   
 vrouw(width/4*1, height/2, width/20, height/10, color(255,0,0)); 
  
 pushMatrix(); 
 translate(width/4*2, height/2);  
 rotate(radians(i)); 
 i = i + 1; 
 vrouw(0, 0, width/10, height/8, color(0,255,0));  
 popMatrix(); 
  
 vrouw(width/4*3, height/2, width/15, height/6, color(0,0,255)); 
}  
  
void vrouw(float x, float y, float nx, float ny, color c)  
{  
 fill(255);   
 rectMode(CENTER);   
 rect(x, y-ny/4, nx, ny*1.5);     //lichaam   
 ellipse(x, y-1.5*ny, nx, ny);    //hoofd   
 rectMode(CORNER);   
 rect(x-nx, y-ny, nx/2, ny*1.5);    //arm li   
 rect(x+nx/2, y-ny, nx/2, ny*1.5);   //arm re  
 fill(c);  
 quad(x-nx, y+ny*1.5, x-nx/2, y+ny/2, x+nx/2, y+ny/2, x+nx, y+ny*1.5); //jurk   
 fill(255);  
 rect(x-nx/6*3, y+ny*1.5, nx/3, ny);  //li been   
 rect(x+nx/6, y+ny*1.5, nx/3, ny);   //Re been  
}