header

2) Betty in een functie. betty();  wordt drie keer in draw aangeroepen. Hoeveel keer zie je Betty?
 
                                                              terug naar de inleiding
 
 

void setup() { 
 size(840, 560); 
}
void draw() {  
 betty(); 
 betty(); 
 betty(); 
}
void betty() {  
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 ellipse(x, y-120, 50, 50); // hoofd  
 rect(x-25, y-20, 20, 75); // been links 
 rect(x+5, y-20, 20, 75); // been rechts 
 triangle(x, y-58, x-35, y, x+35, y); // Minirokje is driehoek 
 rect(x-25, y-95, 50, 75); // lijf 
 rect(x-45, y-95, 20, 70); // arm links 
 rect(x+25, y-95, 20, 70); // arm rechts 
}