header

poppetje, in het midden uitgelijnd,  in de draw functie                                                            terug naar de inleiding

Let op de variabelen zijn gedeclareerd en geinitieerd in de draw functie! Je kan de vorm dus niet laten bewegen!!
Als je de variabelen declareer en initieer  in het declaratie deel verschijnt de vorm als in het 100 x 100 pixel canvas.
Alles werkt goed als je de variabelen in het setup deel initieer!! en in het declaratie deel declareer
 
 

void setup() { 
 size(960, 540); 
}
void draw() { 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/10; 
 background(#E6FBFF); 
 fill(255, 255, 0); 
 rectMode(CENTER); 
 rect(x, y-n/4, n, n*1.5);   //lichaam 
 ellipse(x, y-1.5*n, n, n);   //hoofd 
 rectMode(CORNER); 
 rect(x-n, y-n, n/2, n*1.5);  //arm li 
 rect(x+n/2, y-n, n/2, n*1.5); //arm re 
 quad(x-n, y+n*1.5, x-n/2, y+n/2, x+n/2, y+n/2, x+n, y+n*1.5); //jurk 
 rect(x-n/6*3, y+n*1.5, n/3, n);  //li been 
 rect(x+n/6, y+n*1.5, n/3, n);   //Re been 
}
 

 

In deze schets staan de variabelen goed en kan je het poppetje laten bewegen

 

 

float x;  
float y;  
float n;  
 
void setup() { 
 size(960, 540); 
 x = width/2;  
 y = height/2;  
 n = height/10;  
} 
void draw() { 
 
 background(#E6FBFF);  
 fill(255, 255, 0);  
 rectMode(CENTER);  
 rect(x, y-n/4, n, n*1.5);      //lichaam  
 ellipse(x, y-1.5*n, n, n);     //hoofd  
 rectMode(CORNER);  
 rect(x-n, y-n, n/2, n*1.5);     //arm li  
 rect(x+n/2, y-n, n/2, n*1.5);    //arm re  
 quad(x-n, y+n*1.5, x-n/2, y+n/2, x+n/2, y+n/2, x+n, y+n*1.5); //jurk  
 rect(x-n/6*3, y+n*1.5, n/3, n);   //li been  
 rect(x+n/6, y+n*1.5, n/3, n);    //Re been 
}
 

 

Nu de schets met de heen en weer gaande beweging toegevoegd

 

 

float x;  
float y;  
float n; 
 
float snelhx = 1; 
 
void setup() { 
 size(960, 540); 
 x = width/2;  
 y = height/2;  
 n = height/10;  
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF);  
 fill(255, 255, 0);  
 rectMode(CENTER);  
 rect(x, y-n/4, n, n*1.5);      //lichaam  
 ellipse(x, y-1.5*n, n, n);     //hoofd  
 rectMode(CORNER);  
 rect(x-n, y-n, n/2, n*1.5);     //arm li  
 rect(x+n/2, y-n, n/2, n*1.5);    //arm re  
 quad(x-n, y+n*1.5, x-n/2, y+n/2, x+n/2, y+n/2, x+n, y+n*1.5); //jurk  
 rect(x-n/6*3, y+n*1.5, n/3, n);   //li been  
 rect(x+n/6, y+n*1.5, n/3, n);    //Re been 
 
 x = x + snelhx; 
 if(x > width || x < 0) snelhx = snelhx*-1; 
}