poppetje ruitjes

het poppetje is 9 vakjes hoog
en 4 vakjes breed

 

 

 

 

 

 

 

 

poppetje

 

 

 

poppetje ruitjes

het poppetje is 9 vakjes hoog
en 4 vakjes breed

 

 

poppetje, in het midden uitgelijnd,  in de draw functie                                                            terug naar de inleiding

Het poppetje is 9 vakjes hoog en 4 vakjes breed

de variabelen zijn gedeclareerd in het declaratie deel en geinitieerd in het setup deel van de schets
 

float x;  
float y;  
float n;
 
void setup() {
 size(960, 540);
 x = width/2;  
 y = height/2;  
 n = height/15;  
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 strokeWeight(2); 
 fill(255, 255, 0); 
 
 ellipse(x, y-4*n, 2*n, 2*n);  //hoofd   
 rect(x-n,  y-3*n, 2*n, 3*n);  //lichaam  
 rect(x-2*n, y-3*n, n,  3*n);  //arm li  
 rect(x+n,  y-3*n, n,  3*n);  //arm re 
 rect(x-n,  y+2*n, n/2, 2*n);  //li been  
 rect(x+n/2, y+2*n, n/2, 2*n);  //Re been 
 
 quad(x-2*n, y+2*n, x-n, y, x+n, y, x+2*n, y+2*n); //jurk   
}
 
 
heen en weer bewegend poppetje
De snelheid  snelh x = 1 (zie regel 5) het  poppetje zal telkens een pixel in x richting (zie regel 29) verplaatsen

De draw lus wordt 60 keer per seconde doorlopen (de framerate = 60) dus in 1 seconde is het poppetje 60 pixels in x richting verschoven

Het if statement (regel 30) zorgt er voor  dat, zodra het poppetje aan de rand van het venster is aangekomen, de bewegingsrichting omdraait.

 
 

float x;  
 float y;  
 float n; 
 float snelhx = 1; 
 
void setup() { 
 size(960, 540); 
 x = width/2;  
 y = height/2;  
 n = height/15;  
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 strokeWeight(2); 
 fill(255, 255, 0,100); 
 
 ellipse(x, y-4*n, 2*n, 2*n);  //hoofd   
 rect(x-n,  y-3*n, 2*n, 3*n);  //lichaam  
 rect(x-2*n, y-3*n, n,  3*n);  //arm li  
 rect(x+n,  y-3*n, n,  3*n);  //arm re 
 rect(x-n,  y+2*n, n/2, 2*n);  //li been  
 rect(x+n/2, y+2*n, n/2, 2*n);  //Re been 
 
 quad(x-2*n, y+2*n, x-n, y, x+n, y, x+2*n, y+2*n); //jurk  
 
 //code heen en weer gaande beweging van het poppetje 
 x = x + snelhx; 
 if(x > width || x < 0) snelhx = snelhx*-1; 
}