cubic cubic anim

 

bez2quadr05

 

bezier cub diag 04

 

 

bezierQuadrCubQuadrCurve05

 

curve03

 

 

bez2quadr06

 

bezier anim3

 

 

 

 

bezierQuadrCubQuadrCurve03

 

curve08

bezierquadrcubquadr06

bezierquadrcubquadr03

Superclass  "Curven"                      terug naar de inleiding

De class, met de bewegingsmethodes.
Voor de ankerpunten 1 t/m 4 bewegingen in x richting die na starten naar links bewegen en die na starten naar rechts bewegen.
Voor de ankerpunten 1 t/m 4 bewegingen in y richting die na starten naar boven (Up) en die na starten naar beneden (Down) bewegen.
Voor de ankerpunten 1 en 2  bewegingen in diagonale richting die na starten schuin naar boven en die na starten schuin naar beneden bewegen.
 
Voorbeelden
ya1Up        beweegt de y coordinaat van ankerpunt 1 omhoog.
xa4Li          beweegt de x coordinaat van ankerpunt 4 naar links.
xya2ReBo   beweegt de x,y coordinaten van ankerpunt 2 naar rechts boven.
 
 

class Curven {    
 float xa1, ya1, xa2, ya2, xa3, ya3, xa4, ya4;  
 float xc1, yc1, xc2, yc2, xc3, yc3, xc4, yc4, xc5, yc5; 
 color c;   
   
 //variabelen gebruikt in de superclass    
 float yc3snelhUp = 2;  
 float yc2snelhDown = 2; 
  
 float ya1snelhUp  = 2, ya2snelhUp  = 2, ya3snelhUp  = 2, ya4snelhUp  = 2;  
 float ya1snelhDown = 2, ya2snelhDown = 2, ya3snelhDown = 2, ya4snelhDown = 2;  
  
 float xa1snelhRe = 2, xa2snelhRe = 2, xa3snelhRe = 2, xa4snelhRe = 2;  
 float xa1snelhLi = 2, xa2snelhLi = 2, xa3snelhLi = 2, xa4snelhLi = 2; 
  
 float xya1snelhReBo = 2, xya2snelhReBo = 2, xya1snelhLiBo = 2, xya2snelhLiBo = 2; 
 float xya1snelhLiOn = 2, xya2snelhLiOn = 2, xya1snelhReOn = 2, xya2snelhReOn = 2; 
  
 //De lege constructor    
 Curven() {  
 }     
 //De lege display methode    
 void display() {  
 }    
  
 //e beweginsmethodes    
 //beweging in x richting     
 void xa1Re() {     
  xa1 = xa1 + xa1snelhRe;   
  if ((xa1 > width) || (xa1 < 0)) {     
   xa1snelhRe = xa1snelhRe * -1;  
  }  
 }   
  
 void xa2Re() {     
  xa2 = xa2 + xa2snelhRe;     
  if ((xa2 > width) || (xa2 < 0)) {     
   xa2snelhRe = xa2snelhRe * -1;  
  }  
 }   
  
 void xa3Re() {     
  xa3 = xa3 + xa3snelhRe;     
  if ((xa3 > width) || (xa3 < 0)) {     
   xa3snelhRe = xa3snelhRe * -1;  
  }  
 }   
  
 void xa4Re() {     
  xa4 = xa4 + xa4snelhRe;     
  if ((xa4 > width) || (xa4 < 0)) {     
   xa4snelhRe = xa4snelhRe * -1;  
  }  
 }    
  
 void xa1Li() {     
  xa1 = xa1 - xa1snelhLi;     
  if ((xa1 > width) || (xa1 < 0)) {     
   xa1snelhLi = xa1snelhLi * -1;  
  }  
 }    
  
  
 void xa2Li() {     
  xa2 = xa2 - xa2snelhLi;     
  if ((xa2 > width) || (xa2 < 0)) {     
   xa2snelhLi = xa2snelhLi * -1;  
  }  
 }    
  
 void xa3Li() {     
  xa3 = xa3 - xa3snelhLi;     
  if ((xa3 > width) || (xa3 < 0)) {     
   xa3snelhLi = xa3snelhLi * -1;  
  }  
 }    
  
 void xa4Li() {     
  xa4 = xa4 - xa4snelhLi;     
  if ((xa4 > width) || (xa4 < 0)) {     
   xa4snelhLi = xa4snelhLi * -1;  
  }  
 }    
  
 //Bewegingen in yaUp richting    
 void ya1Up() {     
  ya1 = ya1 - ya1snelhUp;     
  if ((ya1 > height) || (ya1 < 0)) {     
   ya1snelhUp = ya1snelhUp * -1;  
  }  
 }   
  
 void ya2Up() {     
  ya2 = ya2 - ya2snelhUp;     
  if ((ya2 > height) || (ya2 < 0)) {     
   ya2snelhUp = ya2snelhUp * -1;  
  }  
 }   
  
 void ya3Up() {     
  ya3 = ya3 - ya3snelhUp;     
  if ((ya3 > height) || (ya3 < 0)) {     
   ya3snelhUp = ya3snelhUp * -1;  
  }  
 }    
  
 void ya4Up() {     
  ya4 = ya4 - ya4snelhUp;     
  if ((ya4 > height) || (ya4 < 0)) {     
   ya4snelhUp = ya4snelhUp * -1;  
  }  
 }    
 //bewegingen in yaDown richting 
 void ya1Down() {     
  ya1 = ya1 + ya1snelhDown;     
  if ((ya1 > height) || (ya1 < 0)) {     
   ya1snelhDown = ya1snelhDown * -1;  
  }  
 }    
 void ya2Down() {     
  ya2 = ya2 + ya2snelhDown;     
  if ((ya2 > height) || (ya2 < 0)) {     
   ya2snelhDown = ya2snelhDown * -1;  
  }  
 }    
  
 void ya3Down() {     
  ya3 = ya3 +ya3snelhDown;     
  if ((ya3 > height) || (ya3 < 0)) {     
   ya3snelhDown =ya3snelhDown * -1;  
  }  
 }   
  
 void ya4Down() {     
  ya4 = ya4 +ya4snelhDown;     
  if ((ya4 > height) || (ya4 < 0)) {     
   ya4snelhDown =ya4snelhDown * -1;  
  }  
 }   
 void yc2Down() {     
  yc2= yc2 + yc2snelhDown;     
  if ((yc2 > height) || (yc2 < 0)) {     
   yc2snelhDown = yc2snelhDown * -1;  
  }  
 }    
 void yc3Up() {     
  yc3 = yc3 - yc3snelhUp;     
  if ((yc3 > height) || (yc3< 0)) {     
   yc3snelhUp = yc3snelhUp * -1;  
  }  
 }   
  
 //bewegingen naar rechts- en linksboven 
 void xya1ReBo() {   
  xa1 = xa1 + xya1snelhReBo;   
  if ((xa1 > width) || (xa1 < 0)) {   
   xya1snelhReBo = xya1snelhReBo * -1;  
  }   
  ya1 = ya1 - xya1snelhReBo;   
  if ((ya1 > height) || (ya1 < 0)) {   
   xya1snelhReBo = xya1snelhReBo * -1;  
  }  
 }  
 void xya2ReBo() {   
  xa2 = xa2 + xya2snelhReBo;   
  if ((xa2 > width) || (xa2 < 0)) {   
   xya2snelhReBo = xya2snelhReBo * -1;  
  }   
  ya2 = ya2 - xya2snelhReBo;   
  if ((ya2 > height) || (ya2 < 0)) {   
   xya2snelhReBo = xya2snelhReBo * -1;  
  }  
 }  
 void xya1LiBo() {   
  xa1 = xa1 - xya1snelhLiBo;   
  if ((xa1 > width) || (xa1 < 0)) {   
   xya1snelhLiBo = xya1snelhLiBo * -1;  
  }   
  ya1 = ya1 - xya1snelhLiBo;   
  if ((ya1 > height) || (ya1 < 0)) {   
   xya1snelhLiBo = xya1snelhLiBo * -1;  
  }  
 }  
  
 void xya2LiBo() {   
  xa2 = xa2 - xya2snelhLiBo;   
  if ((xa2 > width) || (xa2 < 0)) {   
   xya2snelhLiBo = xya2snelhLiBo * -1;  
  }   
  ya2 = ya2 - xya2snelhLiBo;   
  if ((ya2 > height) || (ya2 < 0)) {   
   xya2snelhLiBo = xya2snelhLiBo * -1;  
  }  
 }  
  
 //bewegingen naar links- en rechtsonder 
 void xya1LiOn() {   
  xa1 = xa1 - xya1snelhLiOn;   
  if ((xa1 > width) || (xa1 < 0)) {   
   xya1snelhLiOn = xya1snelhLiOn * -1;  
  }   
  ya1 = ya1 + xya1snelhLiOn;   
  if ((ya1 > height) || (ya1 < 0)) {   
   xya1snelhLiOn = xya1snelhLiOn * -1;  
  }  
 }  
 void xya2LiOn() {   
  xa2 = xa2 - xya2snelhLiOn;   
  if ((xa2 > width) || (xa2 < 0)) {   
   xya2snelhLiOn = xya2snelhLiOn * -1;  
  }   
  ya2 = ya2 + xya2snelhLiOn;   
  if ((ya2 > height) || (ya2 < 0)) {   
   xya2snelhLiOn = xya2snelhLiOn * -1;  
  }  
 }   
 void xya2ReOn() {   
  xa2 = xa2 + xya2snelhReOn;   
  if ((xa2 > width) || (xa2 < 0)) {   
   xya2snelhReOn = xya2snelhReOn * -1;  
  }   
  ya2 = ya2 + xya2snelhReOn;   
  if ((ya2 > height) || (ya2 < 0)) {   
   xya2snelhReOn = xya2snelhReOn * -1;  
  }  
 }  
 void xya1ReOn() {   
  xa1 = xa1 - xya1snelhReOn;   
  if ((xa1 > width) || (xa1 < 0)) {   
   xya1snelhReOn = xya1snelhReOn * -1;  
  }   
  ya1 = ya1 + xya1snelhReOn;   
  if ((ya1 > height) || (ya1 < 0)) {   
   xya1snelhReOn = xya1snelhReOn * -1;  
  }  
 }  
}