statische curven

 

 

 

 

statische curven

 

 

 

 

 

statische curven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

statische curven op ruitjespapier               terug naar de inleiding
 
De rode curve is de bezier cubic curve met twee ankerpunten en twee controlepunten
De blauwe curve is de bezier quadratic curve met een ankerpunt en twee controlepunten
De groene curve is de curve functie met twee ankerpunten en twee controlepunten
 
 

size(960, 540); 
//fullScreen(); 
background(#E6FBFF); 
float x = width/2; 
float y = height/2; 
float n = height/20; 
//code voor het ruitjespapier 
//horizontale lijnen  
for (float i = 0; i < height; i = i + n) { 
 line(0, i, width, i); 
}  
//verticale lijnen 
for (float j = 0; j < width; j = j + n) { 
 line(j-width/160, 0, j-width/160, height); 
} 
//assenstelsel  
strokeWeight(2); 
stroke(255, 0, 0); 
line(width/2, 0, width/2, height); 
line(0, height/2, width, height/2); 
 
 
//---------------rode bezier cubic curve met de rode controlepunten-------------// 
 
//1)eerste ankerpunt, 2)eerste controlepunt, 3)tweede controlepunt, 4)tweede ankerpunt 
noFill(); 
bezier(x-2*n,y, x-6*n,y-8*n, x+6*n,y-8*n, x+2*n,y); 
strokeWeight(n/3); 
stroke(255, 0, 0); 
 
//rode controle punten van de bezier curve 
point(x-6*n, y-8*n); 
point(x+6*n, y-8*n); 
 
//de blauwe ankerpunten van de beziercurve 
stroke(0, 0, 255); 
point(x-2*n, y); 
point(x+2*n, y); 
 
//de lijnen van ankerpunten naar controlepunten 
stroke(0); 
strokeWeight(2); 
line(x-6*n, y-8*n, x-2*n, y); 
line(x+6*n, y-8*n, x+2*n, y); 
 
 
//----------------------blauwe bezier quadratic curve------------------------- 
 
//met twee ankerpunten en een controlepunt 
noFill(); 
stroke(0, 0, 255); 
beginShape();  
vertex(x-2*n,y);           //eerste ankerpunt 
quadraticVertex(x,y-8*n, x+2*n,y);  //controlepunt en tweede ankerpunt 
endShape(); 
 
//Het gele controle punt 
strokeWeight(n/2); 
stroke(255, 255, 0); 
point(x, y-8*n); 
 
//de twee raaklijnen van ankerpunten naar controlepunt 
strokeWeight(2); 
stroke(0); 
line(x-2*n,y,x,y-8*n); 
line(x+2*n,y,x,y-8*n); 
 
//------------------------de groene curve ----------------------------- 
//De ankerpunten van de bezier curve zijn de controlepunten van de curve 
//De controlepunten van de bezier curve zijn de ankerpunten van de curve 
stroke(0, 255, 0); 
noFill(); 
strokeWeight(n/15); 
//1)begin controle punt, 2) ankerpunt 1, 3) ankerpunt 2, 4) eind controle punt 
curve(x-2*n,y, x-6*n,y-8*n, x+6*n,y-8*n, x+2*n,y); 
stroke(255, 0, 0); 
point(x-6*n, y-8*n); 
point(x+6*n, y-8*n);