De curven met raaklijnen, anker- en controlepunten.

De curven met raaklijnen, anker- en controlepunten.

 

 

 

 

 

Bezier Quadratic animatie, 8 objecten in een vierkant.            terug naar de inleiding

De schets maakt gebruik van de class "BezierQuadr"  zie  curven classes   en de superclass ¨Curven¨

De ankerpunten van de objecten bevinden zich bij het starten van de animatie in het x,y punt.
De ankerpunten van objecten 1 t/m 4 bewegen zich diagonaal naar buiten, en die van 5 t/m 8 bewegen zich diagonaal naar binnen.

De (gele) controlepunten van objecten 1 t/m 4 staan op 7*n vanaf het x,y punt, en die van 5 t/m 8 staan op 15*n vanaf het x,y punt.

Zie ook de Bezier Quadratic curve constructor creator

Bekijk de animatie in fullScreen(): . Met de "s" toets stopt, en met de "r" toetst start de animatie.
 
 
 

Curven object1, object2, object3, object4; 
Curven object5, object6, object7, object8; 
 
void setup() {  
size(960, 540);  
//fullScreen(); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/30; 
           // ankerpunten a1 en a2 en controlepunt c1 
 object1 = new BezierQuadr(x,y,   x,y,   x, y-7*n,   
             color(235, 17, 17,100));              
              
 object2 = new BezierQuadr(x,y,   x,y,    x, y+7*n,              
             color(0, 250, 17, 100));             
                    
 object3 = new BezierQuadr(x,y,   x,y,   x-7*n, y,              
             color(0, 17, 255, 100));            
                   
 object4 = new BezierQuadr(x,y,   x,y,   x+7*n, y,     
             color(235, 255, 17, 100));  
              
 object5 = new BezierQuadr(x,y,   x,y,   x, y-15*n,   
             color(0, 250, 17,100));              
              
 object6 = new BezierQuadr(x,y,   x,y,   x, y+15*n,              
             color(235, 17, 17,100));              
                  
 object7 = new BezierQuadr(x,y,   x,y,   x-15*n, y,              
             color(235, 250, 17, 100));              
                    
 object8 = new BezierQuadr(x,y,   x,y,   x+15*n, y,     
             color(0, 0, 255, 100));                   
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 strokeWeight(1); 
 object1.display(); 
 object1.xya1LiBo(); 
 object1.xya2ReBo(); 
 
 object2.display(); 
 object2.xya1LiOn(); 
 object2.xya2ReOn(); 
  
 object3.display(); 
 object3.xya1LiBo(); 
 object3.xya2LiOn(); 
  
 object4.display(); 
 object4.xya1ReBo(); 
 object4.xya2ReOn(); 
  
 object5.display(); 
 object5.xya2ReOn(); 
 object5.xya1LiOn(); 
 
 object6.display(); 
 object6.xya1ReBo(); 
 object6.xya2LiBo(); 
  
 object7.display(); 
 object7.xya2ReOn(); 
 object7.xya1ReBo(); 
  
 object8.display(); 
 object8.xya1LiOn(); 
 object8.xya2LiBo(); 
} 
 
void keyPressed() {  
 if (key == 's') {  
 noLoop();  
 }  
 if (key == 'r') {  
 loop();  
 }  
}