De 4 objecten met raaklijnen, controle- en ankerpunten

 

 

cubquadrcub4obj00

Bezier Cubic Quadratic Cubic animatie met 4 objecten

Een animatie met  gekoppelde Cubic Quadratic Cubic curven.             terug naar de inleiding

De schets maakt gebruik van de class "BezierCubQuadrCub"  zie  curven classes   en de superclass "Curven"

Bekijk de animatie in een vierkant canvas. Met de "s" toets stopt, en met de "r" toetst start de animatie.
 
 

Curven object1; 
Curven object2; 
Curven object3; 
Curven object4; 
 
void setup() {  
size(800, 800); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/40; 
 
       //ankerpunten: a1=rood, a2=groen,  a3=blauw,  a4= lichtblauw 
object1 = new BezierCubQuadrCub(x,y, x+20*n,y+5*n, x-20*n,y+5*n, x,y,  
      //controlepunten: c1=geel,   c2=paars, c3=lichtbruin c4=lichtgroen c5=bruin  
               x-20*n,y-10*n, x-3*n,y-6*n, x,y-15*n, x+3*n,y-6*n, x+20*n,y-10*n, 
               color(247, 63, 35, 100)); 
object2 = new BezierCubQuadrCub(x,y, x+20*n,y-5*n, x-20*n,y-5*n, x,y,  
      //controlepunten: c1=geel,    c2=paars, c3=lichtbruin c4=lichtgroen c5=bruin  
               x-20*n,y+10*n, x-3*n,y+6*n, x,y+15*n,  x+3*n,y+6*n, x+20*n,y+10*n, 
               color(255, 255, 0, 100));  
                
       //ankerpunten: a1=rood, a2=groen,  a3=blauw,  a4= lichtblauw 
object3 = new BezierCubQuadrCub(x,y, x+5*n,y-20*n, x+5*n,y+20*n, x,y,  
      //controlepunten: c1=geel,    c2=paars,  c3=lichtbruin c4=lichtgroen c5=bruin  
               x-10*n,y+20*n, x-6*n,y+3*n, x-15*n,y,  x-6*n,y-3*n, x-10*n,y-20*n, 
               color(131, 240, 44, 100)); 
               
       //ankerpunten: a1=rood, a2=groen,  a3=blauw,  a4=lichtblauw  
object4 = new BezierCubQuadrCub(x,y, x-5*n,y-20*n, x-5*n,y+20*n, x,y,  
      //controlepunten: c1=geel,    c2=paars,  c3=lichtbruin c4=lichtgroen c5=bruin  
               x+10*n,y+20*n, x+6*n,y+3*n, x+15*n,y,   x+6*n,y-3*n, x+10*n,y-20*n, 
               color(44, 240, 222, 100));                               
}  
 
void draw() { 
 background(0); 
 // strokeWeight(1); 
 object1.display(); 
 object1.ya1Down(); 
 object1.ya2Down(); 
 object1.ya3Down(); 
 object1.ya4Down(); 
  
 object2.display(); 
 object2.ya1Up(); 
 object2.ya2Up(); 
 object2.ya3Up(); 
 object2.ya4Up(); 
  
 object3.display(); 
 object3.xa1Re(); 
 object3.xa2Re(); 
 object3.xa3Re(); 
 object3.xa4Re(); 
  
 object4.display(); 
 object4.xa1Li(); 
 object4.xa2Li(); 
 object4.xa3Li(); 
 object4.xa4Li(); 
} 
 
void keyPressed() {    
 if (key == 's') {   
  noLoop(); 
 }   
 
 if (key == 'r') {     
  loop(); 
 } 
}