De 4 objecten in de startpositie

De vier objecten in de startpositie

 

curve object 1, gemaakt met de curve constructor in processing.pde (staat dus niet op de website)

Curve object 1

 

de animatie met de anker- en controlepunten

De animatie met de controle- en ankerpunten

 

 

 

 

 

bezier2cubic header

Bezier Cubic Cubic Bloem

Een animatie met twee gekoppelde bezier cubic curven.             terug naar de inleiding                   ga naar de animatie in fullScreen():

Met de "s" toets stopt, en met de "r" toets start de animatie. Met de "d" toets kan je een afbeelding van de animatie downloaden

De schets maakt gebruik van objecten van de class "Bezier2Cub"  zie  curven classes   en objectmethodes van de superclass ¬®Curven¬®

object1 is samengesteld mbv de Bezier cubic cubic curve constructor creator.

Bij het starten bevinden alle ankerpunten (rood, groen en blauw) zich in het (x,y) punt.

Alleen de, middelste, groene (xa2,ya2) ankerpunten bewegen zich, voor de objecten 1 en 2 in y richting en objecten 3 en 4 in x richting.

 
 
 

Curven object1; 
Curven object2; 
Curven object3; 
Curven object4; 
 
void setup() {  
size(960, 960); 
//fullScreen(); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/65; 
 
      //ankerpunten: a1=rood,   a2=groen, a3=blauw 
 object1 = new Bezier2Cub(x,y,     x,y,   x,y,  
      //controlepunten: c1=geel, c2=paars,   c3=lichtbruin  c4=lichtgroen 
               x-30*n,y, x-15*n,y-13*n, x+15*n,y-13*n, x+30*n,y, 
               color(255, 17, 17, 75)); 
      //ankerpunten: a1=rood,  a2=groen, a3=blauw 
object2 = new Bezier2Cub(x,y,     x,y,   x,y,  
      //controlepunten: c1=geel, c2=paars,   c3=lichtbruin  c4=lichtgroen 
               x-30*n,y, x-15*n,y+13*n, x+15*n,y+13*n, x+30*n,y, 
               color(25, 255, 17, 75)); 
                
object3 = new Bezier2Cub(x,y,     x,y,   x,y,  
       //controlepunten: c1=geel, c2=paars,   c3=lichtbruin  c4= ichtgroen 
               x,y-30*n, x-13*n,y-15*n, x-13*n, y+15*n, x,y+30*n, 
               color(25, 255, 255, 75)); 
                
object4 = new Bezier2Cub(x,y, x,y, x,y,  
       //controlepunten: c1=geel, c2=paars,   c3=lichtbruin  c4=lichtgroen 
               x,y+30*n, x+13*n,y+15*n, x+13*n, y-15*n, x,y-30*n, 
               color(255, 255, 17, 75)); 
}  
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 object1.display(); 
 object2.display(); 
 object3.display(); 
 object4.display(); 
  
 object2.ya2Up(); 
 object1.ya2Down(); 
 object3.xa2Re(); 
 object4.xa2Li(); 
} 
 
void keyPressed() {  
 if (key == 's') {  
 noLoop();  
 }  
 if (key == 'r') {  
 loop();  
 }  
}