vier boxen vormen een acht- en tienhoek                     zie ook de roterende boxen                     terug naar de inleiding
 
met toets "0" wordt het draaipunt van de boxen "0"
met toets "1" wordt het draaipunt van de boxen "1"
met toets "4" wordt het draaipunt van de boxen "4"
met toets "6" wordt het draaipunt van de boxen "6"
met toets "s" , stopt en met toets "r" start de animatie
 
De schets maakt gebruik van objecten van de superclass  ''Vormen''  en de subclass  ''Box_nh''
 
 

Vormen vorm0;  
Vormen vorm1;  
Vormen vorm2;  
Vormen vorm3; 
int dp = 6; 
void setup() { 
  
 size(960, 540);  
 float x = width/2;  
 float y = height/2;  
 float n = height/6;  
 float a = sqrt(2*n*n); 
 float di = (n+a); 
 vorm0 = new Box_nh(n, n, dp, x-n/2, y+di/2,  0, color(255, 0, 0, 50), color(0, 255, 0, 50), color(0, 0, 255, 50));  
 vorm1 = new Box_nh(n, n, dp, x-n/2, y-di/2, 180, color(255, 0, 0, 50), color(0, 255, 0, 50), color(0, 0, 255, 50));  
 vorm2 = new Box_nh(n, n, dp, x+n/2, y-di/2 ,180, color(255, 0, 0, 50), color(0, 255, 0, 50), color(0, 0, 255, 50));  
 vorm3 = new Box_nh(n, n, dp, x+n/2, y+di/2,  0, color(255, 0, 0, 50), color(0, 255, 0, 50), color(0, 0, 255, 50));  
}  
void draw() {  
 background(#E6FBFF);  
 stroke(255, 0, 0);  
 line (width/2, 0, width/2, height);  
 line(0, height/2, width, height/2);  
 stroke(0);  
 vorm0.display();  
 vorm1.display();  
 vorm2.display();  
 vorm3.display(); 
 
 vorm0.dpRotRe(vorm0);  
 vorm1.dpRotLi(vorm1);  
 vorm2.dpRotRe(vorm2); 
 vorm3.dpRotLi(vorm3); 
} 
 
void keyPressed() {   
 if (key == 's') {   
  noLoop();  
 }   
 if (key == 'r') {    
  loop();  
 }  
  
  if (key == '0') {  
  dp = 0; 
  setup();     
 }         
  if (key == '1') { 
  dp = 1; 
  setup();     
 }     
 if (key == '4') { 
  dp = 4; 
  setup();    
 }     
 if (key == '6') { 
  dp = 6; 
  setup();    
 }     
}