vier boxen vormen een acht- en tienhoek                     zie ook de         roterende boxen                     terug naar de inleiding
 
met toets "1" wordt het draaipunt van de boxen "0"
met toets "2" wordt het draaipunt van de boxen "1"
met toets "3" wordt het draaipunt van de boxen "4"
met toets "4" wordt het draaipunt van de boxen "6"
met toets "s" , stopt,  en met de overige toetsen start de rotatie weer.
 
De schets maakt gebruik van objecten van de superclass  ''Vormen''  en de subclass  ''Box_nh''
 
 

 Vormen vorm0; 
Vormen vorm1; 
Vormen vorm2; 
Vormen vorm3; 
int dp = 6; 
void setup() { 
 
 size(960, 540); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/6; 
 float a = sqrt(2*n*n); 
 float di = (n+a); 
 int cb1 = color(255, 0, 0, 50); 
 int cb2 = color(0, 255, 0, 50); 
 int cb3 = color(0, 0, 255, 50); 
 vorm0 = new Box_nh(n, n, dp, x-n/2, y+di/2, 0, cb1,cb2,cb3); 
 vorm1 = new Box_nh(n, n, dp, x-n/2, y-di/2, 180, cb1,cb2,cb3); 
 vorm2 = new Box_nh(n, n, dp, x+n/2, y-di/2 ,180, cb1,cb2,cb3); 
 vorm3 = new Box_nh(n, n, dp, x+n/2, y+di/2, 0, cb1,cb2,cb3); 
} 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 vorm0.display(); 
 vorm1.display(); 
 vorm2.display(); 
 vorm3.display(); 
 
 if (key == 's') { 
 
 } 
 else 
 { 
 vorm0.dpRotRe(vorm0); 
 vorm1.dpRotLi(vorm1); 
 vorm2.dpRotRe(vorm2); 
 vorm3.dpRotLi(vorm3); 
 } 
} 
 
void keyPressed() { 
 if (key == '1') { 
 dp = 0; 
 setup(); 
 } 
 
 if (key == '2') { 
 dp = 1; 
 setup(); 
 } 
 
 if (key == '3') { 
 dp = 4; 
 setup(); 
 } 
 
 if (key == '4') { 
 dp = 6; 
 setup(); 
 } 
}