header trap hoek
 
schets met vier trapeziums en vier 3d hoeken.                                      terug naar de inleiding
 
de schets maakt gebruik van de objectmethodes van de superclass:  "Vormen" en objecten van de subclasses:  "Hoek3d_na2n""Trap_2nn""Rechthoek"   en  "Ruitjes"
 
bekijk de draaiende     hoeken en trapeziums         Met toets "1" wordt het ruitjespatroon ingeschakeld, met toets "2" wordt dit weer uitgeschakeld.             
 
 

Vormen [] vorm; 
 
boolean aan = false; 
Ruitjes ruitjespap; 
void setup() {  
// fullScreen();  
 size(780, 560);  
 float x = width/2;  
 float y = height/2;  
 float n = height/10; 
 float hn = sqrt(3*n*n/4); 
 int ch1 = color(255,0,0,50);  
 int ch2 = color(0,255,0,100);  
 int ch3 = color(0,0,255,100);  
 int ch4 = color(255,255,0,100);  
 int ch5 = color(255,0,255,100);  
 vorm = new Vormen[10]; 
 ruitjespap = new Ruitjes(n,x,y); 
 vorm[0] = new Trap_2nn(n, 1, x,  y-(n/2+hn), 180, color(255, 255, 0, 100));  
 vorm[1] = new Trap_2nn(n, 7, x,  y-(n/2+hn), 180, color(255, 0, 0, 100));  
 vorm[2] = new Trap_2nn(n, 7, x,  y+n/2+hn,   0, color(0, 0, 255, 100));  
 vorm[3] = new Trap_2nn(n, 1, x,  y+n/2+hn,   0, color(0, 255, 0, 100));  
 vorm[4] = new Rechthoek(n,n, 0, x-n, y,     0, color(0,255,0, 100));  
 vorm[5] = new Rechthoek(n,n, 0, x+n, y,     0, color(255,255,0,100));   
  
 vorm[6] = new Hoek3d_na2n(n, 6, x-2*n, y-(n/2+hn), 135, ch1,ch2,ch3,ch4,ch5);   
   
 vorm[7] = new Hoek3d_na2n(n, 2, x+2*n, y-(n/2+hn),-135, ch1,ch2,ch3,ch4,ch5);  
   
 vorm[8] = new Hoek3d_na2n(n, 2, x-2*n, y+n/2+hn,  45, ch1,ch2,ch3,ch4,ch5);  
   
 vorm[9] = new Hoek3d_na2n(n, 6, x+2*n, y+n/2+hn,  -45, ch1,ch2,ch3,ch4,ch5);  
} 
 
 void draw() {  
 background(#E6FBFF);  
  
 for (int i = 0; i< 10; i++)  
 {  
 vorm[i].display();  
 }  
  
 vorm[6].dpRotLi(vorm[6]); 
 vorm[7].dpRotRe(vorm[7]); 
  
 vorm[8].dpRotRe(vorm[8]); 
 vorm[9].dpRotLi(vorm[9]); 
  
 vorm[0].dpRotRe(vorm[0]); 
 vorm[1].dpRotLi(vorm[1]); 
  
 vorm[2].dpRotLi(vorm[2]); 
 vorm[3].dpRotRe(vorm[3]); 
  
  if (key == '1' || aan ) {      
   ruitjespap.display(); 
   for (int i = 0; i < 10; i++) 
 { 
   vorm[i].dpAan(); 
 } 
   aan = true; 
} 
  
 if (key == '2' && aan ) {      
   aan = false; 
 } 
} 
 void keyPressed() {    
  if (key == 's') {   
  noLoop();   
 }    
  if (key == 'r') {     
  loop();   
 }   
 }