Ruiten en boxen                      ga naar de    boxen en de roterende ruiten                    terug naar de inleiding

De schets maakt gebruik van de classes  "Ruit",    "Box"   en de superclass  "Vormen".

de schets staat ook op  Openprocessing.

 

Vormen[] vorm = new Vormen[13];  
void setup() {  
 size(960, 540);  
 float x = width/2;  
 float y = height/2;  
 float n = height/5;   
 float h = height/5; 
 float hn = sqrt(3*n*n/4);  
  
 vorm[0] = new Ruit(n, 7, x-2*hn, y-n, 60, color(245, 139, 25, 100));  
 vorm[1] = new Ruit(n, 1, x-hn, y-n/2, 0, color(255, 255, 0, 100));  
 vorm[2] = new Ruit(n, 7, x,  y-n,  90, color(25, 228, 245, 100));   
 vorm[3] = new Ruit(n, 1, x+hn, y-n/2, 0, color(0, 255, 0, 100));  
 vorm[4] = new Ruit(n, 3, x+2*hn, y-n,-60, color(245, 139, 25, 100));  
 vorm[5] = new Ruit(n, 7, x-2*hn, y+n,-60, color(245, 139, 25, 100));  
 vorm[6] = new Ruit(n, 5, x-hn, y+n/2, 0, color(0, 255, 0, 100));  
 vorm[7] = new Ruit(n, 3, x,  y+n,  90, color(255, 0, 200, 100));  
 vorm[8] = new Ruit(n, 5, x+hn, y+n/2, 0, color(255, 255, 0, 100));   
 vorm[9] = new Ruit(n, 3, x+2*hn, y+n, 60, color(245, 139, 25, 100));  
  
 vorm[10] = new Box(n, h, 7, x-2*hn,y, 0, color(255, 0, 0, 50), color(0, 255, 0, 50), color(0, 0, 255, 100)); 
 vorm[11] = new Box(n, h, 7, x,   y, 0, color(255, 0, 0, 50), color(0, 255, 0, 50), color(0, 0, 255, 100)); 
 vorm[12] = new Box(n, h, 7, x+2*hn,y, 0, color(255, 0, 0, 50), color(0, 255, 0, 50), color(0, 0, 255, 100)); 
}  
 
void draw() {  
 background(#E6FBFF); 
 // background(0); 
 //assenstelsel  
 stroke(255, 0, 0);  
 line (width/2, 0, width/2, height);  
 line(0, height/2, width, height/2);  
 stroke(0);  
 for (int i = 0; i <= 12; i++)  
 {  
  vorm[i].display(); 
 }  
 vorm[0].dpRotRe(vorm[0]);  
 vorm[1].dpRotLi(vorm[1]);  
 vorm[3].dpRotRe(vorm[3]); 
 vorm[4].dpRotLi(vorm[4]); 
 vorm[5].dpRotLi(vorm[5]); 
 vorm[6].dpRotRe(vorm[6]); 
 vorm[8].dpRotLi(vorm[8]); 
 vorm[9].dpRotRe(vorm[9]); 
}  
 
void keyPressed() {    
 if (key == 's') {   
  noLoop(); 
 }   
 
 if (key == 'r') {     
  loop(); 
 } 
}