hn = sqrt(3*n*n/8); en r = 0.2hn = sqrt(3*n*n/8);  en r = 0.2

 

 

hn = sqrt(3*n*n/8); en r = 0 hn = sqrt(3*n*n/8); en r = 0

 

n = sqrt(3*n*n/4); en r = 0 en de kleuren in regel 16 worden gebruikt

 hn = sqrt(3*n*n/4); en r = 0;
de kleuren in regel 15 worden gebruikt

 

hn = sqrt(3*n*n/20); , r = 0.4; , <br>boxm1, boxm2 en boxm3 uitgeschakeld hn = sqrt(3*n*n/20); , r = 0.4; ,
boxm1, boxm2 en boxm3 uitgeschakeld

 

 

hn = 2*sqrt(3*n*n/4); hn = 2*sqrt(3*n*n/4);

 

 

 

 

hier heb ik maar wat aangerommeldhier heb ik maar wat aangerommeld

 

 

boxheader
 
schets met boxen in een driehoekformatie.                                   terug naar de inleiding
 
De boxen zijn objecten van de class "Boxr" , de code van deze class staat onder deze schets.
 
2*hn is de breedte van de box  (hn is de hoogte van de gelijkzijdige driehoek n)
argumenten van de constructor:
1) = grootte van de box, 2) = grootte van de ruiten, 3) en 4) = positie van de box,
5) = kleur van de ruiten, 6) = kleur van de top, 7) = kleur li vlak, 8) = kleur re vlak
 
float r = grootte van de ruit als deel van de vlakken van de box. Met r = 0; is de ruit onzichtbaar
Met r = 1 is de ruit net zo groot als de box en heeft de box de kleur klr
 
 

int b = 3; 
Boxr[] box1 = new Boxr[b];  Boxr[] box2 = new Boxr[b]; 
Boxr[] box3 = new Boxr[b-1]; Boxr[] box4 = new Boxr[b-1]; 
Boxr[] box5 = new Boxr[b-1]; Boxr[] box6 = new Boxr[b-1]; 
Boxr[] box7 = new Boxr[b-2]; Boxr[] box8 = new Boxr[b-2]; 
Boxr[] box9 = new Boxr[b-2]; Boxr[] box10 = new Boxr[b-2]; 
Boxr boxm1; Boxr boxm2; Boxr boxm3; 
 void setup() 
{ 
 size(1500, 600); 
//fullScreen(); 
 float x = width/2; float y = height/2; float n = height/12; 
 float hn = sqrt(3*n*n/4); 
 int kl1 = #10AFAB; int kl2 = #439391; int kl3 = #73F7F4; int klr = #0C6462; 
// int kl1 = #FC4046; int kl2 = #FC6369; int kl3 = #FFB9BC; int klr = #C6181E; 
 float r = 0.5; 
 for (int i = 0;i < b;i++) box1[i]  = new Boxr(n,n*r,x+hn+2*hn*i, y-3*n, color(klr),color(kl1),color(kl2),color(kl3)); 
 for (int i = 0;i < b;i++) box2[i]  = new Boxr(n,n*r,x-hn-2*hn*i, y-3*n, color(klr),color(kl1),color(kl3),color(kl2));  
 for (int i = 0;i < b-1;i++) box3[i] = new Boxr(n,n*r,x+2*hn+2*hn*i,y-1.5*n,color(klr),color(kl1),color(kl2),color(kl3));  
 for (int i = 0;i < b-1; i++)box4[i] = new Boxr(n,n*r,x-2*hn-2*hn*i,y-1.5*n,color(klr),color(kl1),color(kl3),color(kl2));    
 for (int i = 0;i < b-1;i++) box5[i] = new Boxr(n,n*r,x+hn+2*hn*i, y,   color(klr),color(kl1),color(kl2),color(kl3)); 
 for (int i = 0;i < b-1;i++) box6[i] = new Boxr(n,n*r,x-hn-2*hn*i, y,   color(klr),color(kl1),color(kl3),color(kl2));   
 for (int i = 0;i < b-2;i++) box7[i] = new Boxr(n,n*r,x+2*hn+2*hn*i,y+1.5*n,color(klr),color(kl1),color(kl2),color(kl3));  
 for (int i = 0;i < b-2;i++) box8[i] = new Boxr(n,n*r,x-2*hn-2*hn*i,y+1.5*n,color(klr),color(kl1),color(kl3),color(kl2));    
 for (int i = 0;i < b-2;i++) box9[i] = new Boxr(n,n*r,x+hn+2*hn*i, y+3*n, color(klr),color(kl1),color(kl2),color(kl3)); 
 for (int i = 0;i < b-2;i++)box10[i] = new Boxr(n,n*r,x-hn-2*hn*i, y+3*n, color(klr),color(kl1),color(kl3),color(kl2));  
 boxm1 = new Boxr(n,n*r, x, y-1.5*n, color(klr),color(kl1),color(kl3),color(kl3)); 
 boxm2 = new Boxr(n,n*r, x, y+1.5*n, color(klr),color(kl1),color(kl3),color(kl3)); 
 boxm3 = new Boxr(n,n*r, x, y+4.5*n, color(klr),color(kl1),color(kl3),color(kl3)); 
} 
 
void draw() 
{ 
 background(#E6FBFF); 
 for (int i = 0; i < b; i++) box1[i].display();  
 for (int i = 0; i < b; i++) box2[i].display(); 
 for (int i = 0; i < b-1; i++) box3[i].display();  
 for (int i = 0; i < b-1; i++) box4[i].display();  
 for (int i = 0; i < b-1; i++) box5[i].display(); 
 for (int i = 0; i < b-1; i++) box6[i].display(); 
 for (int i = 0; i < b-2; i++) box7[i].display();  
 for (int i = 0; i < b-2; i++) box8[i].display();  
 for (int i = 0; i < b-2; i++) box9[i].display(); 
 for (int i = 0; i < b-2; i++) box10[i].display(); 
 boxm1.display(); 
 boxm2.display(); 
 boxm3.display(); 
}
 

de class "Boxr"

 

//classe van een box met ruiten in de drie vlakken 
class Boxr  
{  
 float n; float r; float x; float y;  
 color cr; color c1; color c2; color c3; 
  
//constructor: n = grootte van de box, r = grootte van de ruiten, x en y = positie van de box, 
//cr = kleur van de ruiten, c1 = kleur van de top, c2 = kleur li vlak, c3 = kleur re vlak 
Boxr( float n_, float r_, float x_, float y_, color cr_, color c1_, color c2_, color c3_) 
 { 
  n = n_;  r = r_;  x = x_;  y = y_; 
  cr = cr_; c1 = c1_; c2 = c2_; c3 = c3_; 
 }  
 void display() 
 { 
  float hn = sqrt(3*n*n/4); 
  float hg = sqrt(3*r*r/4); 
  float rx1 = (n/2-r/2)*cos(radians(30)); 
  float ry1 = (n/2-r/2)*sin(radians(30)); 
  float ry2 = ry1+r;   
  float rx3 = (r+(n/2-r/2))*cos(radians(30)); 
  float ry3 = (r+(n/2-r/2))*sin(radians(30)); 
  float ry4 = ry3-r;  
  beginShape();   
  //top van de box 
  fill(c1); 
  vertex(x, y); vertex(x-hn, y-n/2); vertex(x, y-n); vertex(x+hn, y-n/2); 
  endShape(CLOSE);    
  beginShape(); 
  //ruit in de top van de box 
  fill(cr); 
  vertex(x, y-(n/2-r/2)); vertex(x-hg, y-n/2); vertex(x, y-(n/2+r/2)); vertex(x+hg, y-n/2); 
  endShape(CLOSE);     
  beginShape(); 
  //li vlak van de box 
  fill(c2); 
  vertex(x, y);  vertex(x-hn, y-n/2); vertex(x-hn, y+(n-n/2)); vertex(x, y+n); 
  endShape(CLOSE);    
  beginShape(); 
  fill(cr); 
  //ruit in li vlak 
  vertex(x-rx1, y+ry1); vertex(x-rx1, y+ry2); vertex(x-rx3, y+ry3); vertex(x-rx3, y+ry4); 
  endShape(CLOSE);   
  beginShape(); 
  fill(c3); 
  //re vlak is li vlak gespiegeld in de y as 
  vertex(x, y);  vertex(x+hn, y-n/2); vertex(x+hn, y+(n-n/2)); vertex(x, y+n); 
  endShape(CLOSE); 
   beginShape(); 
  //ruit in re vlak is de ruit in li vlak gespiegeld in de y as 
  fill(cr); 
  vertex(x+rx1, y+ry1); vertex(x+rx1, y+ry2); vertex(x+rx3, y+ry3); vertex(x+rx3, y+ry4); 
  endShape(CLOSE); 
 }
}