Boxen in draaipunten 0, 1 en 3

 

 4 boxen in draaipunt 3
rotatie: 0, 90, 180 en 270 graden
 
 
 
 
boxen in draaipunt 1
 hoeken: 45, -45, 135  en -135 graden
 
 
 
 
4 boxen in draaipunt 0
zie de schets voor de code
 
header box n4naRe
 
Box_n4naRe                                                                             terug naar de inleiding
 
Dit is een box met een rechthoek n x 4n en twee naar rechts wijzende parallellogrammen, lengte schuine zijde a = sqrt(2*n*n);
 
 

class Box_n4naRe extends Vormen { 
 Box_n4naRe(float n_, int d_, float x_, float y_, float hoek_, color c1_, color c2_, color c3_) { 
  super(); 
  n = n_; 
  x = x_; 
  y = y_; 
  hoek = hoek_; 
   c1 = c1_; c2 = c2_; c3 = c3_; 
   d = d_; 
 } 
 
 void display() {   
  // noStroke(); 
  pushMatrix(); 
  translate(x, y); 
  rotate(radians(hoek));  
  beginShape(); 
  //Vierkant 
  fill(c1); 
  if (d == 1) {vertex(0, 0);   vertex(0, -4*n);  vertex(n, -4*n);  vertex(n, 0);} 
  if (d == 0) {vertex(-n, 5*n/2);  vertex(-n, -3*n/2);  vertex(0, -3*n/2);   vertex(0, 5*n/2);} 
  if (d == 3) {vertex(-2*n, 5*n);vertex(-2*n, n);vertex(-n, n);vertex(-n, 5*n);} 
  endShape(CLOSE); 
  beginShape(); 
  fill(c2); 
  //parallel rechts 
  if (d == 1) {vertex(0, -4*n);   vertex(n, -5*n);vertex(2*n, -5*n);vertex(n, -4*n);} 
  if (d == 0) {vertex(-n, -3*n/2); vertex(0, -5*n/2);vertex(n, -5*n/2);vertex(0, -3*n/2);} 
  if (d == 3) {vertex(-2*n, n); vertex(-n, 0);  vertex(0, 0);   vertex(-n, n);} 
  endShape(CLOSE); 
  beginShape(); 
  fill(c3); 
  //parallel links 
  if (d == 1) {vertex(n, 0);   vertex(n, -4*n);vertex(2*n, -5*n);vertex(2*n, -n);} 
  if (d == 0) {vertex(0, 5*n/2); vertex(0, -3*n/2); vertex(n, -5*n/2);  vertex(n, 3*n/2);} 
  if (d == 3) {vertex(-n, 5*n); vertex(-n, n); vertex(0, 0);  vertex(0, 4*n);} 
  endShape(CLOSE); 
  popMatrix(); 
 } 
}

 

Schets met 4 boxen in draaipunt 0,  met hoeken -45, 45, 135 en -135 graden
De schets maakt gebruik van de superclass:  "Vormen"   en de subclass:  "Box_n4naRe"
 
 

Vormen vorm0; 
Vormen vorm1; 
Vormen vorm3; 
Vormen vorm4; 
 
void setup() { 
 size(960, 540); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/10; 
 vorm0 = new Box_n4naRe(n, 0, x, y, -45, color(255, 255, 0, 100), color(0, 255, 0, 100), color(0, 0, 255, 100));  
 vorm1 = new Box_n4naRe(n, 0, x, y, 45, color(255, 255, 0, 100), color(0, 255, 0, 100), color(0, 0, 255, 100));  
 vorm3 = new Box_n4naRe(n, 0, x, y, 135, color(255, 255, 0, 100), color(0, 255, 0, 100), color(0, 0, 255, 100)); 
 vorm4 = new Box_n4naRe(n, 0, x, y,-135, color(255, 255, 0, 100), color(0, 255, 0, 100), color(0, 0, 255, 100)); 
} 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 stroke(255, 0, 0); 
 line (width/2, 0, width/2, height); 
 line (0, height/2, width, height/2); 
 stroke(0); 
 vorm0.display(); 
 vorm1.display(); 
 vorm3.display(); 
 vorm4.display(); 
}