de schets met dph = 2 en dpb = 2de schets met dph = 4 en dpb = 7

 

 

 

de schets met dph = 2 en dpb = 2

 de schets met dph = 2 en dpb = 2

 

 

dph = 6 en dpb =6

 de schets met dph = 6 en dpb = 6

 

 

 

 
animatie met boxen en 3d hoeken.                                  terug naar de inleiding                    bekijk de animatie
 
de schets maakt gebruik van objectmethodes van de superclass "Vormen" en objecten van de subclasses "Hoek3d_na4n", "Hoek3d_na2n", en "Box_nh"
 
Met toetsen "1" t/m "3" veranderen de draaipunten van de boxen en de 3d hoeken
Met toets "s" stopt, en met de overige toetsen starten de bewegingen weer.  Met de "d" toets kan je een afbeelding van de animatie downloaden

 
 

Vormen [] vorm;  
 int dpb = 7;  
 int dph = 4; 
void setup() {   
 //fullScreen();  
 size(800,800);   
 float x = width/2;  
 float y = height/2;  
 float n  = height/20;  
 float a = sqrt(2*n*n); 
  
 vorm = new Vormen[16];  
 //in processing zijn de kleuren integers, in p5.js zijn de kleuren constanten. 
 int ch0 = color(10,10,10,0); 
 int ch1 = color(255,0,0,100); 
 int ch2 = color(50,255,10,100); 
 int ch3 = color(87,245,57,100); 
 int ch4 = color(5,252,6,100); 
 int cb1 = color(59,247,22,100); 
 int cb2 = color(34,129,16,100); 
 int cb3 = color(100,227,76,100); 
 
 vorm[0] = new Hoek3d_na4n(n, dph, x-5*n, y-5*n, -45,ch1,ch2,ch3,ch4,ch4); 
 vorm[1] = new Hoek3d_na2n(n, dph, x-3*n, y-3*n, -45,ch0,ch0,ch0,ch0,ch0); 
 vorm[2] = new Hoek3d_na4n(n, dph, x+5*n, y-5*n , 45,ch1,ch2,ch3,ch4,ch4); 
 vorm[3] = new Hoek3d_na2n(n, dph, x+3*n, y-3*n , 45,ch0,ch0,ch0,ch0,ch0); 
 vorm[4] = new Hoek3d_na4n(n, dph, x+5*n, y+5*n, 135,ch1,ch2,ch3,ch4,ch4); 
 vorm[5] = new Hoek3d_na2n(n, dph, x+3*n, y+3*n, 135,ch0,ch0,ch0,ch0,ch0); 
 vorm[6] = new Hoek3d_na4n(n, dph, x-5*n, y+5*n,-135,ch1,ch2,ch3,ch4,ch4); 
 vorm[7] = new Hoek3d_na2n(n, dph, x-3*n, y+3*n,-135,ch0,ch0,ch0,ch0,ch0); 
 vorm[8] = new Box_nh(n*2, a, dpb, x-2*n, y-n, 45,cb1,cb2,cb3); 
 vorm[9] = new Box_nh(n*2, a, dpb, x+2*n, y-n, -45,cb1,cb2,cb3); 
 vorm[10] = new Box_nh(n*2,a, dpb, x-2*n, y+n, 135,cb1,cb2,cb3); 
 vorm[11] = new Box_nh(n*2,a, dpb, x+2*n, y+n,-135,cb1,cb2,cb3); 
 vorm[12] = new Box_nh(n*2,a, dpb, x-n, y-2*n,-135,cb1,cb2,cb3); 
 vorm[13] = new Box_nh(n*2,a, dpb, x-n, y+2*n, -45,cb1,cb2,cb3); 
 vorm[14] = new Box_nh(n*2,a, dpb, x+n, y-2*n, 135,cb1,cb2,cb3); 
 vorm[15] = new Box_nh(n*2,a, dpb, x+n, y+2*n, 45,cb1,cb2,cb3);   
}  
  
void draw() {  
 background(#E6FBFF);  
   
 for (int i = 0; i < 16; i++)  
 {  
  vorm[i].display();  
 }  
   
  if (key == 's') {   
    
 }    
  else  
 {    
 vorm[8].yUpDown();    
 vorm[9].yUpDown(); 
 vorm[10].yDownUp(); 
 vorm[11].yDownUp();  
 vorm[12].xReLi();  
 vorm[13].xReLi();  
 vorm[14].xLiRe();   
 vorm[15].xLiRe();  
 }  
} 
  
void keyPressed() { 
 if (key == '1') {      
   dph = 4; dpb = 7; 
   setup();    
 }     
 if (key == '2') {  
   dph = 2; dpb = 2;  
   setup();    
} 
 
 if (key == '3') {  
   dph =6; dpb = 6;  
   setup(); 
 } 
}