animatie 1 met acht boxen "Box_nh".                              terug naar de inleiding
met de "s" toets stopt, en met iedere andere toets start de animatie
Gebruik, voor het maken van een video, de zwarte achtergrond

                                                                         roterende boxen in fullscreen 

 

zie animatie 2 met acht boxen "Box_nh" 

De schets maakt gebruik van objecten van de class  "Box_nh"  en van de superclass  "Vormen" 

 

vorm = [];
let x; let n; let hoek = 0;
let ruitjes; sliderCreeren = true; let zwartwit = false;
function setup() {
 buttonZW = createButton('zwart/wit');
 buttonZW.position(20,130);buttonZW.style('width','120px');
 buttonZW.mouseClicked(buttonZWAction);
 buttonR1 = createButton('reset h0');
 buttonR1.position(20,160);buttonR1.style('width','70px');
 buttonR1.mouseClicked(buttonR1Action);
 buttonH1 = createButton('reset h45');
 buttonH1.position(20,190);buttonH1.style('width','80px');
 buttonH1.mouseClicked(buttonH1Action);
 buttonH2 = createButton('reset h90');
 buttonH2.position(110,190);buttonH2.style('width','80px');
 buttonH2.mouseClicked(buttonH2Action);
 button0 = createButton('(x,y) 0');
 button0.position(20,220);button0.style('width','70px');
 button0.mouseClicked(button0Action);
 buttondp0 = createButton('dp 0');
 buttondp0.position(100,220);buttondp0.style('width','70px');
 buttondp0.mouseClicked(buttondp0Action);
 button1 = createButton('(x,y) 1');
 button1.position(20,250);button1.style('width','70px');
 button1.mouseClicked(button1Action);
 buttondp1 = createButton('dp 1');
 buttondp1.position(100,250);buttondp1.style('width','70px');
 buttondp1.mouseClicked(buttondp1Action);
 button2 = createButton('(x,y) 2');
 button2.position(20,280);button2.style('width','70px');
 button2.mouseClicked(button2Action);
 buttondp2 = createButton('dp 2');
 buttondp2.position(100,280);buttondp2.style('width','70px');
 buttondp2.mouseClicked(buttondp2Action);
 button3 = createButton('(x,y) 3');
 button3.position(20,310);button3.style('width','70px');
 button3.mouseClicked(button3Action);
 buttondp3 = createButton('dp 3');
 buttondp3.position(100,310);buttondp3.style('width','70px');
 buttondp3.mouseClicked(buttondp3Action);
 button4 = createButton('(x,y) 4');
 button4.position(20,340);button4.style('width','70px');
 button4.mouseClicked(button4Action);
 button5 = createButton('(x,y) 5');
 button5.position(20,370);button5.style('width','70px');
 button5.mouseClicked(button5Action);
 button6 = createButton('(x,y) 6');
 button6.position(20,400);button6.style('width','70px');
 button6.mouseClicked(button6Action);
 
 if (sliderCreeren) {
 sliderBox0tm3 = createSlider(0, 200, 50, 1);
 sliderBox0tm3.position(20, 430); sliderBox0tm3.style('width', '100px');
 sliderBox4tm7 = createSlider(0, 200, 50, 1);
 sliderBox4tm7.position(20, 460); sliderBox4tm7.style('width', '100px');
}
 sliderCreeren = false; //want de slider mag maar een keer worden aangemaakt
 
 buttonRuitAU = createButton('ruitjes aan/uit');
 buttonRuitAU.position(20,490);buttonRuitAU.style('width','100px');
 buttonRuitAU.mouseClicked(buttonRuitAUAction);
 buttonD = createButton('downloaden');
 buttonD.position(20,520);buttonD.style('width','100px');
 buttonD.mouseClicked(buttonDAction);
 createCanvas(windowWidth, windowHeight);
 x = width/2;
 let y = height/2; n = height/10; let h = sqrt(2*n*n);
 let sw = n/100; let sc = color(0); let alfa = 50;
 let cb1 = color(255, 210, 59, alfa); let cb2 = color(255, 196, 44, alfa);
 let cb3 = color(237, 144, 2,alfa+50);let cb4 = color(221, 255, 111,alfa);
 let cb5 = color(205, 252, 51, alfa); let cb6 = color(292, 250, 8, alfa+50);
 
 vorm[0] = new Box_nh(n*2, h, 1, x+n*2, y,0+hoek, cb1, cb2, cb3,sw,sc);
 vorm[1] = new Box_nh(n*2, h, 2, x+n*2, y,0+hoek, cb1, cb2, cb3,sw,sc);
 vorm[2] = new Box_nh(n*2, h, 4, x-n*2, y,0+hoek, cb1, cb2, cb3,sw,sc);
 vorm[3] = new Box_nh(n*2, h, 5, x-n*2, y,0+hoek, cb1, cb2, cb3,sw,sc);
 vorm[4] = new Box_nh(n*2, h, 1, x,   y,180+hoek, cb4, cb5, cb6,sw,sc);
 vorm[5] = new Box_nh(n*2, h, 2, x,   y,180+hoek, cb4, cb5, cb6,sw,sc);
 vorm[6] = new Box_nh(n*2, h, 4, x,   y,180+hoek, cb4, cb5, cb6,sw,sc);
 vorm[7] = new Box_nh(n*2, h, 5, x,   y,180+hoek, cb4, cb5, cb6,sw,sc);
 ruitjespap = new Ruitjes(n, x,y);
}
 
function draw() {
 if (zwartwit) {background(0)}
  else {clear(); background('rgba(255,255,255, 0)');}
alfaBoxen03();
alfaBoxen47();
for (let i = 0; i < 8; i++)
{
 vorm[i].display();
}
 
if (ruitjes){
  ruitjespap.display();
  for(let i = 0; i < 8; i++){vorm[i].dpAan();}}
 
 if (key == 's' || key == 'S') { }
  else
 {
 vorm[0].dpRotRe(vorm[0]); vorm[1].dpRotLi(vorm[1]);
 vorm[4].dpRotRe(vorm[4]); vorm[5].dpRotLi(vorm[5]);
 vorm[3].dpRotLi(vorm[3]); vorm[2].dpRotRe(vorm[2]);
 vorm[6].dpRotRe(vorm[6]); vorm[7].dpRotLi(vorm[7]);}
}
 
function buttonZWAction()
 {if(zwartwit){zwartwit = false;} else {zwartwit=true;}}
function buttonH1Action(){hoek = 45;setup();}
function buttonH2Action(){hoek = 90;setup();}
function buttonR1Action(){hoek = 0; setup();}
 
function button0Action()
 {vorm[0].x = x+2*n; vorm[1].x = x+2*n; vorm[2].x = x-2*n; vorm[3].x = x-2*n;}
function button1Action()
 {vorm[0].x = x; vorm[1].x = x; vorm[2].x = x; vorm[3].x = x;}
function button2Action()
 {vorm[0].x = x+3*n; vorm[1].x = x+3*n; vorm[2].x = x-3*n; vorm[3].x = x-3*n;}
function button3Action()
 {vorm[0].x = x+4*n; vorm[1].x = x+4*n; vorm[2].x = x-4*n; vorm[3].x = x-4*n;}
function button4Action()
 {vorm[0].x = x+2*n; vorm[1].x = x+2*n; vorm[2].x = x; vorm[3].x = x;}
function button5Action()
 {vorm[0].x = x+2*n; vorm[1].x = x+2*n; vorm[2].x = x-3*n; vorm[3].x = x-3*n;}
function button6Action()
 {vorm[0].x = x-2*n; vorm[1].x = x-2*n; vorm[2].x = x-2*n; vorm[3].x = x-2*n;}
function buttondp0Action()
 {vorm[0].d = 1; vorm[1].d = 2; vorm[2].d = 4; vorm[3].d = 5;
 vorm[4].d = 1; vorm[5].d = 2; vorm[6].d = 4; vorm[7].d = 5}
function buttondp1Action()
 {vorm[0].d = 3; vorm[1].d = 3; vorm[2].d = 3; vorm[3].d = 3;
 vorm[4].d = 7; vorm[5].d = 7; vorm[6].d = 7; vorm[7].d = 7}
function buttondp2Action()
 {vorm[0].d = 3; vorm[1].d = 7; vorm[2].d = 3; vorm[3].d = 7;
 vorm[4].d = 3; vorm[5].d = 7; vorm[6].d = 3; vorm[7].d = 7}
function buttondp3Action()
 {vorm[0].d = 2; vorm[1].d = 6; vorm[2].d = 1; vorm[3].d = 4;
 vorm[4].d = 6; vorm[5].d = 2; vorm[6].d = 4; vorm[7].d = 1}
function alfaBoxen03() {let sliderAlfa = sliderBox0tm3.value();
 for (let i = 0; i< 4; i++)
 {vorm[i].c1 = color(255, 210, 59,sliderAlfa);
  vorm[i].c2 = color(255, 196, 44,sliderAlfa);
  vorm[i].c3 = color(237, 144, 2, sliderAlfa+50);}}
function alfaBoxen47() {let sliderAlfa = sliderBox4tm7.value();
 for (let i = 4; i< 8; i++)
 {vorm[i].c1 = color(221, 255, 111,sliderAlfa);
  vorm[i].c2 = color(205, 252, 51,sliderAlfa);
  vorm[i].c3 = color(292, 250, 8, sliderAlfa+50);}}
function buttonRuitAUAction()
 {if(ruitjes){ruitjes=false;}else{ruitjes=true;}}
 function buttonDAction(){save('vier_hoekbalken_vier_boxen.png');}
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

box nh09