header vb box nz
 
 
Voorbeelden Box_nh                 ga naar de roterende boxen                                      terug naar de inleiding
 
De box bestaat uit een vierkant 2*n x 2*n  en een hoogte h = sqrt(2*n*n);
 
De schets maakt gebruik van objectmethodes van de superclass  ''Vormen''  en objecten van de subclass  ''Box_nh''
 
 
 

Vormen [] vorm; 
void setup() {  
 size(780, 560);  
 
 float x = width/2;  
 float y = height/2;  
 float n = height/10;  
 float h = sqrt(2*n*n); 
 vorm = new Vormen[8]; 
 vorm[0] = new Box_nh(n*2, h, 1, x+n*2, y, 0, color(255, 0, 0, 100), color(0, 255, 0, 100), color(0, 0, 255, 100));  
 vorm[1] = new Box_nh(n*2, h, 2, x+n*2, y, 0, color(255, 0, 0, 100), color(0, 255, 0, 100), color(0, 0, 255, 100));  
 vorm[2] = new Box_nh(n*2, h, 4, x-n*2, y, 0, color(255, 0, 0, 100), color(0, 255, 0, 100), color(0, 0, 255, 100));  
 vorm[3] = new Box_nh(n*2, h, 5, x-n*2, y, 0, color(255, 0, 0, 100), color(0, 255, 0, 100), color(0, 0, 255, 100));  
 vorm[4] = new Box_nh(n*2, h, 1, x,   y, 180, color(255, 0, 0, 100), color(0, 255, 0, 100), color(0, 0, 255, 100));  
 vorm[5] = new Box_nh(n*2, h, 2, x,   y, 180, color(255, 0, 0, 100), color(0, 255, 0, 100), color(0, 0, 255, 100));  
 vorm[6] = new Box_nh(n*2, h, 4, x,   y, 180, color(255, 0, 0, 100), color(0, 255, 0, 100), color(0, 0, 255, 100));  
 vorm[7] = new Box_nh(n*2, h, 5, x,   y, 180, color(255, 0, 0, 100), color(0, 255, 0, 100), color(0, 0, 255, 100));  
}  
 
void draw() {  
 background(#E6FBFF);  
 //assenstelsel  
 stroke(255, 0, 0);  
 line (width/2, 0, width/2, height);  
 line(0, height/2, width, height/2);  
 stroke(0);  
 
for (int i = 0; i < 8; i++) 
{ 
 vorm[i].display();  
} 
 vorm[0].dpRotRe(vorm[0]); 
 vorm[1].dpRotLi(vorm[1]);  
 vorm[4].dpRotRe(vorm[4]); 
 vorm[5].dpRotLi(vorm[5]);  
 vorm[3].dpRotLi(vorm[3]);  
 vorm[2].dpRotRe(vorm[2]); 
 vorm[6].dpRotRe(vorm[6]);  
 vorm[7].dpRotLi(vorm[7]); 
} 
 
void keyPressed() {    
  if (key == 's') {   
  noLoop();   
 }    
  if (key == 'r') {     
  loop();   
 }   
 }
 

 

Schets met 6 roterende boxen    De schets maakt gebruik van de superclass:  "Vormen"  en de subclass:  "Box_nh"

ga naar de  roterende boxen

 

 

Vormen [] vorm; 
void setup() {  
 size(780, 560);  
 
 float x = width/2;  
 float y = height/2;  
 float n = height/10;  
 float h = sqrt(2*n*n); 
 vorm = new Vormen[8]; 
 vorm[0] = new Box_nh(n*2, h, 6, x,  y, 0, color(255, 0, 0, 100), color(0, 255, 0, 100), color(0, 0, 255, 100));  
 vorm[1] = new Box_nh(n*2, h, 6, x,  y, 0, color(255, 0, 0, 100), color(0, 255, 0, 100), color(0, 0, 255, 100));  
 vorm[2] = new Box_nh(n*2, h, 6, x+n, y, 0, color(255, 0, 0, 100), color(0, 255, 0, 100), color(0, 0, 255, 100));  
 vorm[3] = new Box_nh(n*2, h, 6, x-n, y, 0, color(255, 0, 0, 100), color(0, 255, 0, 100), color(0, 0, 255, 100));  
 vorm[4] = new Box_nh(n*2, h, 6, x,  y, 180, color(255, 0, 0, 100), color(0, 255, 0, 100), color(0, 0, 255, 100));  
 vorm[5] = new Box_nh(n*2, h, 6, x,  y, 180, color(255, 0, 0, 100), color(0, 255, 0, 100), color(0, 0, 255, 100));  
 vorm[6] = new Box_nh(n*2, h, 6, x-n, y, 180, color(255, 0, 0, 100), color(0, 255, 0, 100), color(0, 0, 255, 100));  
 vorm[7] = new Box_nh(n*2, h, 6, x+n, y, 180, color(255, 0, 0, 100), color(0, 255, 0, 100), color(0, 0, 255, 100)); 
}  
 
void draw() {  
 background(#E6FBFF);  
 //assenstelsel  
 stroke(255, 0, 0);  
 line (width/2, 0, width/2, height);  
 line(0, height/2, width, height/2);  
 stroke(0);  
 
 for (int i = 0; i < 8; i++) 
 { 
  vorm[i].display(); 
 } 
 vorm[0].dpRotRe(vorm[0]); 
 vorm[1].dpRotLi(vorm[1]);  
 vorm[2].dpRotRe(vorm[4]); 
 vorm[3].dpRotLi(vorm[5]);  
 vorm[4].dpRotLi(vorm[3]);  
 vorm[5].dpRotRe(vorm[2]); 
 vorm[6].dpRotRe(vorm[6]);  
 vorm[7].dpRotLi(vorm[7]); 
} 
 
void keyPressed() {    
 if (key == 's') {   
  noLoop(); 
 }    
 if (key == 'r') {     
  loop(); 
 } 
}