animatie 1 met acht boxen "Box_nh"                                terug naar de inleiding

ga naar de roterende boxen 

In deze animatie selecteer je met toetsen 1 t/m 7 verschillende x posities van de boxen
Met toets 1 hersteld de oorspronkelijke instelling

met de "s" toets stopt, en met iedere andere toets start de animatie

zie animatie 2 met acht boxen "Box_nh" waar met de toetsen de draaipunten van de boxen veranderen

De schets maakt gebruik van objecten van de class  "Box_nh"  en van de superclass  "Vormen" 

 

Vormen [] vorm; 
int x1 = 2;
int x2 = 2;
void setup() {  
 size(780, 560);  
 
 float x = width/2;  
 float y = height/2;  
 float n = height/10;  
 float h = sqrt(2*n*n);
 
 int cb1 = color(255, 210, 59, 50); 
 int cb2 = color(255, 196, 44, 50); 
 int cb3 = color(237, 144, 2, 100);
 int cb4 = color(221, 255, 111, 50); 
 int cb5 = color(205, 252, 51, 50); 
 int cb6 = color(292, 250, 8, 100); 
 
 vorm = new Vormen[8]; 
 vorm[0] = new Box_nh(n*2, h, 1, x+n*x1, y, 0, color(cb1), color(cb2), color(cb3));  
 vorm[1] = new Box_nh(n*2, h, 2, x+n*x1, y, 0, color(cb1), color(cb2), color(cb3));  
 vorm[2] = new Box_nh(n*2, h, 4, x-n*x2, y, 0, color(cb1), color(cb2), color(cb3));  
 vorm[3] = new Box_nh(n*2, h, 5, x-n*x2, y, 0, color(cb1), color(cb2), color(cb3));  
 vorm[4] = new Box_nh(n*2, h, 1, x,   y, 180, color(cb4), color(cb5), color(cb6));  
 vorm[5] = new Box_nh(n*2, h, 2, x,   y, 180, color(cb4), color(cb5), color(cb6));  
 vorm[6] = new Box_nh(n*2, h, 4, x,   y, 180, color(cb4), color(cb5), color(cb6));  
 vorm[7] = new Box_nh(n*2, h, 5, x,   y, 180, color(cb4), color(cb5), color(cb6));  
}  
 
void draw() {  
 background(#E6FBFF);  
 
for (int i = 0; i < 8; i++) 
{ 
 vorm[i].display();  
} 
 
 if (key == 's') {    
    
 }     
  else  
 {  
 vorm[0].dpRotRe(vorm[0]); 
 vorm[1].dpRotLi(vorm[1]);  
 vorm[4].dpRotRe(vorm[4]); 
 vorm[5].dpRotLi(vorm[5]);  
 vorm[3].dpRotLi(vorm[3]);  
 vorm[2].dpRotRe(vorm[2]); 
 vorm[6].dpRotRe(vorm[6]);  
 vorm[7].dpRotLi(vorm[7]); 
 } 
}
 
 void keyPressed() { 
  
 if (key == '1') { 
  x1 = 2; x2 = 2;  
  setup(); 
 }   
  
 if (key == '2') {     
  x1 = 0; x2 = 0;  
  setup();   
 } 
  
 if (key == '3') {     
  x1 = 3; x2 = 3;  
  setup();   
 } 
  if (key == '4') {     
  x1 = 4; x2 = 4;  
  setup();   
 }  
  if (key == '5') {     
  x1 = 2; x2 = 0;  
  setup();   
 }  
  
  if (key == '6') {     
  x1 = 2; x2 = 3;  
  setup();   
 }  
 
  if (key == '7') {     
  x1 = -2; x2 = 2;  
  setup();   
 }  
}
 
 

 

 

 

box nh09