uitgangspositie

 

 

 

 

 

                

 
animatie met 4 hoekbalken en 4 boxen                         terug naar de inleiding
 
de schets maakt gebruik van de objectmethodes van de superclass:  "Vormen" en objecten van de subclasses:  "Hoek3d_na4n" ,  "Box_n4naLi"  en  "Box_n4naRe"
 
bekijk de draaiende     hoekbalken en boxen         Met toetsen 1 t/m 4 verandert de positie van de draaipunten.     
 
 

Vormen [] vorm; 
float xpos; float ypos;
float x;  float y;  float n;
 
void setup() { 
 size(960, 540); 
  x = width/2; 
  y = height/2; 
  n = height/15; 
 
 int ch1 = color(#C1A100,100); 
 int ch2 = color(#F7CE64,100); 
 int ch3 = color(#D69B04,100); 
 int ch4 = color(#C69A08,100); 
 int ch5 = color(#D69B04,100); 
 int ch6 = color(#4E8104,100); 
 int ch7 = color(#79C608,100); 
 int ch8 = color(#79C608,100); 
 
 vorm = new Vormen[8]; 
 vorm[0] = new Hoek3d_na4n(n, 6, x-(2*n+xpos), y-(n+ypos),  45, ch1, ch2, ch3, ch4, ch5); 
 vorm[1] = new Hoek3d_na4n(n, 2, x+(2*n+xpos), y-(n+ypos), -45, ch1, ch2, ch3, ch4, ch5); 
 vorm[2] = new Box_n4naRe( n, 1, x-(2*n+xpos), y-(n+ypos),  0, ch6, ch7, ch8);  
 vorm[3] = new Box_n4naLi( n, 4, x+(2*n+xpos), y-(n+ypos),  0, ch6, ch7, ch8); 
 vorm[4] = new Hoek3d_na4n(n, 2, x-(2*n+xpos), y+(n+ypos), 135, ch1, ch2, ch3, ch4, ch5); 
 vorm[5] = new Hoek3d_na4n(n, 6, x+(2*n+xpos), y+(n+ypos), -135, ch1, ch2, ch3, ch4, ch5); 
 vorm[6] = new Box_n4naLi( n, 4, x-(2*n+xpos), y+(n+ypos), 180, ch6, ch7, ch8); 
 vorm[7] = new Box_n4naRe( n, 1, x+(2*n+xpos), y+(n+ypos), 180, ch6, ch7, ch8);  
} 
 
 void draw() { 
  background(#E6FBFF); 
 
 for (int i = 0; i < 8; i++) 
 { 
  vorm[i].display();  
 } 
 
  if (key == 's') {    
    
 }     
  else  
 {
  vorm[0].dpRotLi(vorm[0]);
  vorm[1].dpRotRe(vorm[1]);
  vorm[2].dpRotRe(vorm[2]);
  vorm[3].dpRotLi(vorm[3]);
  vorm[4].dpRotRe(vorm[4]);
  vorm[5].dpRotLi(vorm[5]);
  vorm[6].dpRotLi(vorm[6]);
  vorm[7].dpRotRe(vorm[7]);
 }
}
 
void keyPressed() { 
  
 if (key == '1') { 
   xpos = 0; ypos = 0;  
   setup(); 
 }   
  
 if (key == '2') {     
   xpos = 2*n; ypos = n/2; 
   setup();   
 } 
  
 if (key == '3') {     
   xpos = n; ypos = n;  
   setup();   
 } 
 
 if (key == '4') {     
   xpos = n; ypos = 2*n;  
   setup();   
 } 
}