Wifi soft access point of SoftAP (Software enabled access point) of virtuele router

Een apparaat (b v een smartphone) moet over een scanner beschikken om apparaten of netwerken te scannen soft toegangspunt
De gebruiker kan een netwerk of apparaat selecteren en mbv een wap code, verbinding met het apparaat of netwerk maken.
Je krijg dus geen toegang tot het internet. Als zo´n apparaat over een server beschikt start deze server nadat de verbinding is gemaakt

Het standaard IP adres van de server is http://192.168.4.1

Via de browser (is een client) kan je dan de verbinding met de ESP8266 op de smartphone zichtbaar maken.

Let op: Nu staat ESP8266 niet in de router aangemeld !

 


 
 
#include <ESP8266WiFi.h> 
#include <ESP8266WebServer.h> 
 
const char *ssid = "ESPap"; 
const char *wachtwoord = "12345678"; 
 
ESP8266WebServer server(80); //server is een instantie van ESP8266Webserver, zie Class Reference) 
 
void handleRoot() { 
  server.send(200, "text/html", "<h1>De ESP8266 is nu verbonden met deze smartphone</h1>"); 
} 
 
void setup() { 
  WiFi.softAP(ssid, wachtwoord); 
   
  server.on("/", handleRoot); 
  server.begin(); 
} 
void loop() 
{ 
  server.handleClient(); 
}