serieele monitor

Serieele monitor

Arduino setup om de ESP8266-EVB als station met het wifi netwerk  te verbinden

Dit is wel het meest simpele script om de ESP met het locale netwerk te verbinden.  Zie esp8266/Arduino op github
Je moet alleen in WiFi.begin naam vervangen door de naam van het netwerk en wachtwoord vervangen door het netwerk wachtwoord. Op deze manier wordt de ESP8266 via een specifiek toegangspunt met het locale netwerk verbonden.

De upload snelheid van het schript moet 57600 zijn. Deze snelheid moet ingesteld staan in:
1) Het script
2) De boardsettings      Zie Hulpmiddelen
3) De seriele monitor

Niet vergeten de board in de UART mode te zetten, dus de but knop ingedrukt houden terwijl je  de 5 volt voeding aansluit.
Je moet natuurlijk eerst de serieele monitor openen en daarna de upload starten !


  
  
#include <ESP8266WiFi.h> 
 
IPAddress staticIP(192,168,2,20); 
IPAddress gateway(192,168,2,254); 
IPAddress subnet(255,255,255,0); 
 
void setup() 
{ 
Serial.begin(57600); 
Serial.println(); 
WiFi.begin("naam", "WPA sleutel"); 
WiFi.config(staticIP, gateway, subnet); //Het ip adres statisch maken 
 
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) 
{ 
delay(500); 
Serial.print("."); 
} 
Serial.println(); 
 
Serial.println(" De ESP8266-EVB is verbonden met het locale netwerk"); 
Serial.println(" "); 
//In bovenstaande deel wordt de ESP met het netwerk verbonden. 
 
//In onderstaand deel wordt informatie opgevraagd en in de serieele monitor geprint. 
Serial.print(" Het IP adres = "); 
 
Serial.println(WiFi.localIP()); 
 
Serial.print(" Het gateway IP adres = "); 
Serial.println(WiFi.gatewayIP()); 
 
Serial.print(" Subnet mask = "); 
Serial.println(WiFi.subnetMask()); 
 
Serial.print(" Het MAC adres = "); 
Serial.println(WiFi.macAddress()); 
 
Serial.print(" Domeinnaamserver #1, #2, IP adressen: "); 
WiFi.dnsIP(0).printTo(Serial); 
Serial.print(", "); 
WiFi.dnsIP(1).printTo(Serial); 
Serial.println(); 
 
Serial.print(" Standaard hostnaam = "); 
Serial.println(WiFi.hostname()); 
 
Serial.print(" Naam van het netwerk SSID = "); 
Serial.println(WiFi.SSID()); 
 
Serial.printf(" Sterkte van het signaal RSSI = %d dBm\n", WiFi.RSSI()); 
} 
 
void loop() {} 


In bovenstaande script wordt de ESP aangemeld bij de router om zo een onderdeel van het locale netwerk te vormen
De ESP is een station in het netwerk. De ESP werkt in de Station mode
Het script maakt gebruik van de station klasse (een klasse van de ESP8266WiFi lib)
In het script zijn een aantal methodes toegevoegd waarmee informatie van de router wordt opgevraagd

Zie verder de Station Class documentation. In deze documentatie wordt oa beschreven hoe je de verbinding statisch kan maken met
de methode WiFi.config