project 11 board

 

 

 

 

 Enkele schetsen om te uploaden naar de arduino board met de LCD

 

#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("hello, world!");
}

void loop() {
 
}

---------------lcd.clear();----------------------------------

#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
 

void setup() {
lcd.begin(16, 2);
}

void loop() {
lcd.print("hello, world!");
delay(500);
lcd.clear();
delay(500);
}

-------------lcd.home()--------------------------------------

#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("hello, world!");
}

void loop() {
  lcd.home();
  lcd.print("XXX");
}

-------------lcd.setCursor(2,1)---------------------

#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setCursor(2, 1);
  lcd.print("hello, world!");
}

void loop() {
 
}

---------------scrollDisplayRight();------------------

#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("hello, world!");
}

void loop() {
  lcd.scrollDisplayRight();
  delay(1000);
}

Project 11 Crystal Ball blz 115.              terug naar de inleiding

De schets maakt gebruik van de 16 x 2 LCD (Liquid Crystal Display) JHD659
zie LiquidCrystal Lib de schets maakt gebruik van de object functies: setCursor, begin, print en clear.
switch--case structuur element, random() functie
 
Tutorial waarin de LiquidCrystal functies worden besproken
 

// De LiquidCrystal lib includeren 
//Zie Schets -> bibliotheek gebruiken -> LiquidCrystal 
#include <LiquidCrystal.h> 
 
// LiquidCrystal object "lcd" declareren en initieren 
// arduino pin 12: naar pin 4, "rs", (register select) van de LCD 
// arduino pin 11: naar pin 6, "Enable", van de LCD 
// arduino pinnen 5, 4, 3 en 2 sturen de data naar de datapinnen 11,12,13,14 van de LCD 
 
//LiquidCrystal(rs, enable, d4, d5, d6, d7) 
 LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 
  
//Toestanden van de bewegingschakelaar (tilt sensor) declareren. 
 
int huidigeSchakeltoestand; 
int vorigeSchakeltoestand; 
 
// variabele waar het at random getal in komt 
int antwoord; 
 
void setup() { 
// lcd functie "begin" omdat je 16 karakters en 2 kolommen gebruik 
 lcd.begin(16, 2); 
 
// De tilt sensor aangesloten op pin 6 is een inputpin 
 pinMode(6, INPUT); //Is niet nodig 
 
// tekst waarmee het script start 
 
 lcd.setCursor(0, 0); //Zet de cursor in de eerste kolom eerste regel. 
// setCursor(0,0); Is hier niet nodig omdat (0,0) de default positie is. 
// Met de lcd functie "print" een bericht naar de LCD sturen. 
 lcd.print("even schudden"); //De eerste regel printen. 
  
// Zet de cursor in de eerste kolom ("0") tweede regel 
 lcd.setCursor(0, 1); 
 lcd.print("het antwoord is"); 
} 
 
void loop() { 
 
// De waarde van de bewegingsensor uitlezen. 
 huidigeSchakeltoestand = digitalRead(6); 
 
// De uitgelezen waarde testen 
 if (huidigeSchakeltoestand != vorigeSchakeltoestand) { 
  if (huidigeSchakeltoestand == LOW) { 
    
// Stopt at random een getal tussen [0,7] in antwoord 
    antwoord = random(8); 
      
   //Het lcd scherm wissen 
   lcd.clear(); 
   // plaatst de cursor kolom 0, lijn 0 
   lcd.setCursor(0, 0); 
   lcd.print("Het antwoord is"); 
   // cursor gaat naar kolom, 0, tweede regel 
   lcd.setCursor(0, 1); 
 
   // Afhankelijk van het random getal[0,7] wordt een woord geprint 
   switch (antwoord) { 
    case 0: 
     lcd.print("tja hum hum"); 
     break; 
 
    case 1: 
     lcd.print("waarschijnlijk"); 
     break; 
 
    case 2: 
     lcd.print("misschien"); 
     break; 
 
    case 3: 
     lcd.print("twijfelachtig"); 
     break; 
 
    case 4: 
     lcd.print("onzeker"); 
     break; 
 
    case 5: 
     lcd.print("het zou kunnen"); 
     break; 
 
    case 6: 
     lcd.print("niet zeker"); 
     break; 
 
    case 7: 
     lcd.print("mogelijk"); 
     break; 
   } 
  } 
 } 
 //De huidige schakeltoestand als vorige schakeltoestand opslaan 
 vorigeSchakeltoestand = huidigeSchakeltoestand; 
}