project 09 board

 

project 09 circuit

 

mosfet

Project 9 Motorized Pinwheel blz 95.          terug naar de inleiding

De motor wordt aangestuurd via output pin 9
De mosfet werkt als een electronisch relais
 
 

 
const int schakelPin = 2; 
const int motorPin = 9; 

 
int schakeltoestand = 0; 

 
void setup() { 
 //De motorpin als output pin initialiseren 
 pinMode(motorPin, OUTPUT); 
 // De schakelpin als input pin initialiseren 
 pinMode(schakelPin, INPUT); 
} 

 
void loop() { 
 // de schakeltoestand uitlezen 
 schakeltoestand = digitalRead(schakelPin); 

// Als de knop is ingedrukt is de motorpin hoog 
 if (schakeltoestand == HIGH) { 
  
 digitalWrite(motorPin, HIGH); 
 } else { 
 //Als de Knop niet is ingedrukt is de motorpin laag 
 digitalWrite(motorPin, LOW); 
 } 
}
}